Tantra

Tantra in essentie

Bewust of onbewust is er in de mens het verlangen naar gevoel van verbonden zijn. Tantra is één van de hoeken waar mensen soms naar die verbinding zoeken. Maar in hoeverre wordt het daar werkelijk gevonden? In de tantra wordt er vanuit gegaan dat man en vrouw één kunnen zijn. De man staat meestal voor de manlijke energie en de vrouw voor de vrouwelijke energie. Als er contact wordt gemaakt met de betreffende organen die voor het manlijke en vrouwelijke staan dan kan dat een effect hebben, dan wordt energetisch een contact tussen manlijk en vrouwelijk gemaakt. Als dat contact werkelijk wordt gemaakt is er echter een veel grotere kans dat het effect een intense emotie oplevert dan het werkelijk verbonden voelen. Er wordt echter niet van de energie uitgegaan maar van het lichaam. Dan wordt er niet veel meer dan een fysieke eenwording bereikt omdat het nog steeds gerelateerd wordt aan twee lichamen. Dan wordt de essentie gemist want die essentie is in het eigen lichaam. Die wordt niet via de ander (fysiek) bereikt. Bovendien wil het ook niet zeggen dat, als er een eenwording wordt bereikt, het door allebei op hetzelfde moment ervaren wordt. De eenwording is fysiek gezien dan het doel terwijl het vanuit de essentie het uitgangspunt is van waaruit het werkelijk ervaren kan worden. Het wezenlijke van tantra speelt zich dan ook innerlijk af tussen manlijk en vrouwelijk in eigen lichaam, niet via de ander. Dat vraagt een bewustzijnsontwikkeling die puur van binnen plaats vindt. In de kern is alles al één dus wil dat ervaren worden dan kan dat alleen maar vanuit die kern. De eenwording die fysiek soms ervaren wordt is dan zelfs een beperking op het voelen dat alles één is. Energetisch kunnen bijvoorbeeld dingen uit het verleden ervaren worden die niet ervaren worden door fysieke eenwording. Energetisch is het ook mogelijk om iemand te voelen die fysiek niet aanwezig is. Energetisch is alles één en daarbij speelt tijd en afstand geen rol.

Wanneer het wezenlijke van tantra innerlijk een ontwikkeling van bewustzijn in houdt is in dromen te zien hoe manlijk en vrouwelijk op een moment aan elkaar gerelateerd zijn. Alles komt uit één en dezelfde kern en die kern is (ook) in de mens. Dat in tantra van het fysieke uit gegaan wordt uit zich ook in het feit dat in sommige cursussen de man als een God wordt gezien en de vrouw als een Godin. Dat geeft ook aan dat er niet van de eenheid, de kern, wordt uit gegaan maar dat het een doel is vanuit gescheidenheid, fysiek gezien. Er is echter geen God en Godin, er is alleen God en God is alles. Daarbij is God puur energie en bewustzijn dat alles omvat en waardoor dus alles één is. In de kern in de mens is dat voelbaar. Alleen is het onmogelijk om als mens de totale kosmos te ervaren maar wel momenten dat een stukje gevoeld kan worden, iets uit het verleden, misschien iets uit de toekomst, dingen in de omgeving etc. Als er van twee lichamen uit gegaan wordt zullen een zaken niet energetisch gevoeld worden die vanuit de kern wel te voelen zijn. Als dan de eigen kern bereikt is kunnen wel allerlei leuke dingen gedaan worden, fysiek gezien, maar daar hangt dan niets meer van af zodat het niet eens nodig is. Het is dan geen doel meer want de kern is dan al innerlijk bereikt. En die kan ook alleen maar puur innerlijk bereikt worden. Dan ben je wel helemaal vrij, heel, open en is de weg naar de verbinding vrij zodat die zo bereikbaar is. Wat fysiek dan nog gedaan wordt verandert niets meer, de verbinding is dan het uitgangspunt en niet langer een doel dat via de ander niet eens bereikt wordt. Alles komt uit dezelfde kern en komt daar ook weer bij elkaar. In de tantra gaat het vaak over verschillende onderwerpen: het hart, de seksualiteit etc. Wanneer de kern vrij is en de weg naar de verbinding dus ook, komen alle facetten, gerelateerd aan de chakra’s, samen in één energiestroom. Alleen daardoor kan de werkelijke verbondenheid gevoeld worden. Niet alleen met zijn tweeën maar met alles. Er zijn dan mensen die verkondigen les te geven in Liefde. Dat is niet mogelijk als duidelijk wordt dat de liefde de verbinding in houdt van het manlijke en vrouwelijke in je eigen lichaam, ofwel je denken en je voelen in verbinding. Daar kan geen les in gegeven worden, dat is weer die innerlijke ontwikkeling om zover te komen. het enige wat die mensen dan laten zien is een stukje lichamelijkheid. Hoe die lichamelijkheid beleefd wordt licht eraan hoe de mens zelf in elkaar steekt. als we in ons hoofd zitten is dat op een gespannen manier, als we die innerlijke verbinding hebben, kunnen we ons ook met de ander verbonden voelen, ook zonder lichamelijk contact. En in tegenstelling tot hoe het in het westen soms gaat als het in tantra wordt weer gegeven hoeven we daar ook niet de kleren voor uit te trekken. Ook dat is alleen maar weer het lichamelijke. De enige echte liefde is die innerlijke verbinding. Daardoor zijn we ons Zelf en van daaruit kunnen we ons met de buitenwereld verbonden voelen. En niet alleen met één persoon. Er is dus maar één persoon belangrijk om dat te ervaren en dat ben (of is) je Zelf.