manvrouw

man / vrouw

Dat mannen en vrouwen verschillend zijn is bekend. Hele boeken zijn erover geschreven. Hoe vaak leidt het niet tot confrontaties, haat en strijd. Het lijkt in de wereld nog steeds niet te veranderen. Hoe vaak hoor je niet dat er na een scheiding een enorme machtstrijd is tussen man en vrouw waar de kinderen als machtsmiddel gebruikt worden. Het is te triest voor woorden. Naar mijn mening verliezen ze elkaar steeds meer uit het oog. En zoals ik al heb gezegd in andere stukken: het gaat ook alleen maar om de materiële zaken. Het hele man-vrouw gebeuren raakt in het slob. Het is nog steeds een mannenwereld maar wordt het niet eens tijd dat man en vrouw samen gaan werken in plaats van de strijd met elkaar aan te gaan? Vrouwen bewegen zich in de mannenwereld en gaan zich daar ook meestal naar gedragen. Ook vrouwen raken zo van hun gevoel verwijderd, ze gaan in hun hoofd zitten net als de mannen en zo raken ze van hun eigen natuur verwijderd. Vrouwen worden meestal gezien als de gevoelswezens en mannen als de rationele wezens. Die twee horen in feite met elkaar in balans te zijn, een evenwicht te creëren. Waren het vroeger de mannen die buitenshuis werkten en de vrouwen de huishouding en kinderen verzorgden, nu doen vrouwen mee in de mannenwereld en de mannen doen misschien mee aan het huishoudelijke gebeuren. Het gaat alleen steeds meer in de richting van allebei werken en de kinderen ergens in een opvangcentrum ‘dumpen’. En ik noem het dumpen omdat dat eigenlijk gebeurt. Ouders moeten zo nodig aan hun carriëre werken, geld binnen slepen, materie verzamelen. Vrouwen zouden zich wel in de mannenwereld moeten begeven maar dan wel als vrouw en niet als man. De mannenwereld is nodig aan verandering toe en vrouwen kunnen daar veel invloed op hebben. Vrouwen zouden hun liefde, hun gevoel, hun schoonheid in de mannenwereld moeten gaan laten zien. Werken vanuit hun gevoel in plaats vanuit het hoofd. De mannenwereld is als een klein kind die liefde nodig heeft en verzorgd moet worden. Het stampvoetende kind heeft liefdevolle aandacht nodig om het te verzachten. In de wereld van Osho krijgen alle mannen die hun sanniasnaam opvragen een woord voor die naam: swami. Dit woord betekent ‘koning’. Alle vrouwen die hun sanniasnaam opvragen krijgen er het woord ‘ma’ voor wat duidelijk zal zijn dat het ‘moeder’ betekent. Een man mag dan als koning aangeduid worden maar ook een koning heeft een moeder. Daarom zijn vrouwen zo belangrijk, er is geen mens die geen moeder heeft. En moeders hebben in het algemeen een verzorgende rol.

Al vanaf de bevalling staan we onder invloed van onze ouders. Wanneer we opgroeien hebben we te maken met de invloed van onze ouders. Wat we van ze krijgen (of niet) heeft mede invloed op ons verdere leven. Waarom hebben mannen moeite met hun gevoel en waarom kunnen vrouwen soms zo harteloos doen? Dat zit hem al in de opvoeding. In onze maatschappij hebben mannen een geblokkeerd gevoel, ze hebben wel gevoel maar kunnen daar niet mee omgaan. Dat zit hem in het feit dat mannen als jongen een stuk aandacht van de moeder niet krijgt om zo in zijn gevoel te komen. Dat gaat ook over intimiteit op een menselijke manier (dus niet sexueel). Als moeders dat met hun zoontje delen wordt dat in deze maatschappij als ontucht gezien en dat kan dus niet. Dat het grote gevolgen heeft blijkt wel uit het feit dat mannen daarom niet met hun gevoel om kunnen gaan. Vrouwen hebben een blokkade in hun hart en dat komt omdat ze als meisje van hun vader niet de aandacht krijgen die ze nodig hebben. Ook hier gaat het weer over het idee van ontucht in de ogen van de maatschappij dus laten mannen het wel om hun dochtertje die aandacht te geven. Soms worden mannen gevoelloos genoemd maar als ze gevoelloos waren dan zouden vrouwen harteloos zijn. Feit is gewoon dat mannen wel gevoel hebben maar er niet mee om kunnen gaan en vrouwen hebben ook een hart maar ze kunnen daar ook niet mee omgaan. En dat is waarom naar mijn idee de strijd zo oplaait tussen man en vrouw. Een man kan soms gevoelloos overkomen en een vrouw harteloos. Conclusie is dat ze beiden simpelweg op een verschillende manier ‘gekwetst’ zijn.

Betekent dit nou dat er altijd strijd zal zijn tussen man en vrouw? Als we ervoor kiezen wel. Met het oog op de Nieuwe Tijd is het mogelijk om die strijd te beëindigen en elkaar te helpen helen in de pijn die het gemis van de aandacht heeft opgeleverd. Vrouwen zijn gevoelswezens dus zij kunnen mannen helpen om in hun gevoel te komen. Alleen vrouwen kunnen mannen helpen. Daarvoor moeten vrouwen alleen wel echt vrouw zijn. Alhoewel geen enkele vrouw moeder van een manlijke partner wil zijn is het wel nodig om een verzorgende rol aan te nemen. Dat wat een man als kind van zijn moeder gemist heeft kan door een vrouw geheeld worden. En het vraagt tijd en geduld. Een man die in zijn gevoel komt kan veel angst, pijn en boosheid tegen komen. Dat zijn allemaal onderdrukte emoties die zijn gevoel belemmeren. Daarom is het belangrijk dat een vrouw goed in haar gevoel zit en goed geaard is zodat ze niet zelf uit balans raakt. Een vrouw moet een man de veiligheid en geborgenheid kunnen geven om zijn gevoel te ervaren. Mannen kunnen naar allerlei therapeuten gaan om te leren voelen maar uiteindelijk is de dagelijkse praktijk, het dagelijkse leven, het belangrijkste. Wat heeft het voor een man voor zin om naar allerlei therapeuten te gaan als een vrouw er uiteindelijk niet is voor hem? Een therapeut is iemand die een oepening kan helpen maken. Het werkelijke genezen zal in de relatie moeten plaats vinden en daar kan een vrouw de belangrijkste rol in spelen.
Andersom kan een man de vrouw helpen om haar hart te helen in wat ze van haar vader gemist heeft. De man kan de vrouw daarvoor aan zijn hart nemen, haar een veilig gevoel bieden. Ook een vrouw heeft een heleboel boosheid, pijn en angst opgedaan door het gemis van de nodige aandacht. Dus ook de man zal geduld met de vrouw nodig hebben om haar hart te helpen helen.

Willen we iets veranderen aan de maatschappij dan zou het zaak zijn om dit helen van elkaars woede, pijn en angst als werk te zien dat veel belangrijker is dan de dagelijkse baan die mensen hebben. Dat werk begint in relaties. In plaats van de strijd met elkaar aan te gaan wordt het tijd om vrede te sluiten en elkaar te helpen om de pijn te genezen. Gezonde mensen maken een gezonde maatschappij. En alleen wanneer man en vrouw elkaar helpen om te genezen zijn we in staat om die gezonde maatschappij leven in te blazen. Doen we dat niet dan blijft het zoals het is en kijk maar om je heen hoe de maatschappij er nu uitziet. Iedereen loopt te klagen over hoe het er nu aan toe gaat. We kunnen daar zelf wat aan doen en op deze manier kan er veel veranderen. Nu is het het systeem dat voorop staat en het wordt tijd dat de mens voorop komt te staan. Het systeem beïnvloed de mens maar de mens zou het systeem moeten beïnvloeden, transformeren naar een systeem van gelijkheid. Door elkaar te helpen de wonden van het verleden te helen is dat mogelijk. Geen strijd en angst meer maar vrede en (onvoorwaardelijke) Liefde tussen man en vrouw. Dan creëren ze samen een Nieuwe Tijd.