Verbondenheid

De verbondenheid van alle dingen Bron:

Shield of the Command Newsletter

door Pamela Sodi

vertaling: Jill van maasdijk

De wetenschap heeft in de laatste twee decennia een aantal verbazingwekkende ontdekkingen gedaan die voor altijd de manier waarop we onze wereld en onze verbinding met haar en elkaar zien zullen veranderen. In 1982 heeft een researchteam van de universiteit van Parijs, onder leiding van Alain Aspect, ontdekt dat subatomische deeltjes, zoals electronen, onder bepaalde omstandigheden in staat zijn ‘instant’ met elkaar te communiceren. Deze ontdekking schokte de wetenschappelijke wereld want het toonde aan dat deze deeltjes niet alleen op afstand konden communiceren (of ze nu 1 of 1000 km uit elkaar waren) maar dat ieder deeltje op de één of andere manier wist wat het andere aan het doen was. In de laatste 20 jaar heeft deze ontdekking vele nieuwe theoriën voort gebracht over de onderlinge verbindingen van alle dingen. David Bohm, een physicus aan de Universiteit van Londen, heeft de Quantum Hologram theorie ontwikkeld die zegt dat het ‘geheel’ besloten ligt in ieder deel. Bohm suggereert dat de subatomische deeltjes in het experiment van Aspect met elkaar in contact staan, niet omdat ze op een mysterieuze wijze met elkaar communiseren maar omdat het idee dat ze separaat zijn een illusie is. Hij suggereert dat deze deeltjes niet onafhankelijk van elkaar bestaan maar dat ze deel uitmaken van een fundamenteel Totaal iets.

Een spraakmakend experiment werd gedaan door een team onderzoekers van het instituut voor Noëtische Wetenschappen en het Global Consciousness Institute juist voor het millenium, in 1999. Ze hadden op 40 plaatsen rond de wereld apparaten opgezet genaamd Random Number Generators (RNG’s) die hun informatie doorgaven aan de computer in de Princeton Universiteit. Deze series van aselecte getallen werden gecreëerd om synergie in het massabewustzijn te ontdekken. Als een specifieke gebeurtenis het focus werd van het massabewustzijn (een significant aantal mensen die op hetzelfde moment aan dezelfde dingen denkt) zouden de getallen meer geordend worden en minder aselect.

Op oudejaarsavond van 1999 ontdekten ze dat, terwijl de tijdslijn over de Aarde schoof en het jaar 2000 inluidde en enorme mensenmassa’s in ieder geografisch gebied samen aan het feestvieren waren, de getallen inderdaad meer geordend en minder aselect werden. De apparatuur is op zijn plaats gebleven. In september van 2001 gebeurde er iets merkwaardigs. Na de afschuweijke gebeurtenissen van 11 september stond het team verbijsterd te kijken nadat ze de informatie van de 40 RNG’s rond de wereld hadden bestudeerd. Wat ze vonden was niet alleen dat er een megablieb was op 11/9 (de getallen werden sterk geordend) maar dat de blieb al in werkelijkheid begon te ontstaan op twee dagen eerder, op 9/9. Laat in de avond van 9/9 begonnen de getallen minder en minder aselect en meer en meer geordend te worden. Er waren enkele pieken op 10/9 en op 11/9 sprong het buiten alle kaders! Vanuit deze informatie kwamen ze tot een ongelooflijke conclusie…… dat het menselijk bewustzijn op één of ander niveau al wist dat wat er zou gaan gebeuren! Dit was weer meer bewijs voor het bestaan van het Hologram – dat we niet separaat zijn maar nauw verbonden en dat we allemaal deel uitmaken van een fundamenteel Geheel. Ze geloven nu dat dit programma gebruikt kan worden als voorspeller voor belangrijke wereldgebeurtenissen. We hebben al eerder gezegd dat er maar een klein deel van de bevolking nodig is om het bewustzijn te verschuiven. Het is bewezen dat de vierkantswortel uit 1% van een gegeven bevolking de kwaliteit van het bewustzijn voor die bevolking bepaald. Wat betekent dat in een bevolking van 1 miljoen mensen dit 100 mensen zijn. Dus als je de theorie volgt kan een totale verschuiving in het massabewustzijn bereikt worden als 100 uit iedere miljoen mensen hun denken op één lijn brengen! Dat is maar een heel klein percentage van de wereldbevoking. Er zijn maar heel weinig mensen nodig die de wereld als vredevol kunnen zien om het vreedzame bestaan te creëren dat we altijd al wilden. Zoals Margaret Mead al zei:”Twijfel er nooit aan dat een kleine groep bedachtzame vastberaden burgers de wereld kan veranderen. het is zelfs zo dat het nooit anders is geweest.” Moge de geest van vrede met je zijn op je reis.