Menselijk te ervaren dimensies

Soms wordt het woord dimensies gebruikt. En vaak gaat het over de spirituele zin. Als mens kennen we echter ook verschillende dimensies. In de huidige tijd zit daar verschuiving in. We leven in een tijd waarin twee soorten mensen naast elkaar voor komen, mensen met een slapend bewustzijn en mensen met een wakker bewustzijn. Je zou ook kunnen zeggen slapende zielen en wakkere zielen. Onder de mensen met een slapend bewustzijn zijn er weer die het ontwaken ervan mee maken en zo uiteindelijk ook (heel bewust) tot een wakker bewustzijn komen. Een mens kan zowel met een wakker als met een slapend bewustzijn in zijn hoofd zitten als in zijn lichaam. In het hoofd zit het ego, het Zelf is in het lichaam. Die twee kunnen beschouwd worden als de beleving van twee verschillende dimensies. De oude generaties met een slapend bewustzijn zijn erg vatbaar geweest voor invloed van buitenaf. In het ego zit de hele maatschappij, het geloof, functies en alles wat van buitenaf komt als overtuigingen opgeslagen. Dat is een 2D wereld die bestaat uit doorgegeven informatie in de vorm van overtuigingen, oordelen, voorwaarden, verwachtingen, verplichtingen, vergelijkingen, herinneringen enz. Waarom is dat 2D Omdat het oppervlakkig is en zonder beleving. Een mens met een slapend bewustzijn die de 3D beleving wil ervaren kan dat alleen maar vanuit zichZelf ervaren, in het lichaam. De 2D wereld is oppervlakkig omdat er geen diepte in zit, geen eigen beleving. Het woord zegt het al, het gaat over het leven zelf en dat kent geen overtuigingen, oordelen enz. Eigen leven is in eigen lichaam dus vanuit het Zelf kan de 3D beleving ervaren worden. Generaties met een slapend bewustzijn kunnen zowel het 2D als 3D mee maken. Een mens kan veel in zijn hoofd zitten maar zal ook momenten hebben dat er in het lichaam beleefd wordt.

Sommige mensen maken het ontwaken mee vanuit die 2D/3D realiteit. Die worden beiden dan bewust ervaren. Ontwaken betekent dan nog niet ‘wakker’. Een ontwikkeling kan wel leiden tot een wakker bewustzijn. Ook die mensen kunnen gewoon in hun hoofd en lichaam ervaringen hebben. Wanneer zo’n mens uiteindelijk een wakker bewustzijn heeft dan is het ego echter stil of leeg en er kan een totale ontspanning zijn. Dat is wat vaak ‘verlichting’ genoemd wordt. Dat heeft niets met licht te maken maar met ‘gewicht’ of ‘zwaarte’. Verlichting houdt dan in dat er een zwaarte verdwenen is waardoor het leven licht of moeiteloos gaat. Maar als zo’n persoon in zijn hoofd zit ervaart die niet meer de tweede dimensie. Hij kijkt vanuit zijn hoofd dan in de derde dimensie. En als zo iemand in de stroom is, in verbinding, zichZelf is, kan hij 4D ervaringen hebben. Iemand die dus dat ontwaken ervaart en een ontwikkeling, maakt dus een verschuiving mee van dimensie, zowel in zijn hoofd als in het lichaam. In zijn leven maakt hij dus de tweede, derde en vierde dimensie mee. De vierde dimensie houdt daarbij in dat bij die ervaringen geen tijd en ruimte bestaat en dat een ander energetisch via eigen lichaam en bewustzijn voelbaar kan zijn, ook al is die fysiek ergens anders.

Hoe zit dan met generaties die met een wakker bewustzijn worden geboren, de generaties die nu al een aantal jaren geboren worden? Daar is wat over te zeggen maar dat kunnen ze in principe alleen maar zelf zeggen. De huidige generaties kunnen ook wisselend in hun hoofd en lichaam zitten. Als ‘toeschouwer’ kan wel een verschil te zien zijn. Als ze in hun lichaam zijn dan is vaak een enorm volwassen aanwezigheid te zien, zelfs al op (zeer) jonge (fysieke) leeftijd. Als ze dan in hun hoofd zitten is er misschien niet zoveel aan de hand. Echter, als zo’n jongeling nog wat mee krijgt van 2D/3D ouders dan kan hij ook erg druk zijn in zijn hoofd. In tegenstelling tot mensen met een slapend bewustzijn kunnen sommige jongere generaties met een wakker bewustzijn zich bewust zijn van het drukke hoofd. Dan kunnen ook zij het ontbreken van contact met de omgeving ervaren. Zitten ze in hun lichaam dan maken ze in ieder geval bewust de derde dimensie mee en dat kan er als totale ontspanning uit zien. Of zij ook de vierde dimensie ervaren ? Misschien wel, misschien niet, als mens. Dat is moeilijk te zeggen. Dat zou verschillend kunnen zijn. Geboren worden met een wakker bewust is van begin af aan al gewend geraakt. We leven in een wereld van tegenstellingen waarin beide kanten van tegenstellingen meegemaakt moeten worden om het te begrijpen. Het bewustzijn zelf zou misschien wel in verbinding kunnen zijn maar dat hoeft als mens niet ook bewust zo ervaren te worden.

Er zijn dan verhalen die zeggen dat we naar de vijfde dimensie gaan. Dat is op zich al een verkeerde aanname. Als we als mens de vijfde dimensie zouden ervaren dan gaan we nergens naartoe, die vijfde dimensie komt er dan bij. Dan gaat het om een verruiming van het bewustzijn. Maar dan wel als mens. In die zin, vanuit bewust ZIJN, is de mens een ziel in een lichaam waardoor het mens-ZIJN ervaren wordt. Wanneer het dan gaat om een bewustzijnsverruiming, gaat dat (uiteraard) het gemakkelijkste als de mens al bewust is, wat dus een wakker bewustzijn in houdt. Dan is een mens bewust. Is een mens onbewust door een slapend bewustzijn, dan wordt het dus een zware ‘overgang’. Dan zou zo iemand vanuit een 2D/3D werkelijkheid, zonder ontwikkeling naar 4D, ineens in de vijfde dimensie komen waar alles ineens tastbaar wordt wat anders in een ontwikkeling naar 4D ervaren wordt. Afhankelijk van hoe iemand is kan zo’n ontwikkeling een maand tot een aantal jaren duren. Wat er in de mens om gaat kan in alle generaties om gaan, slapend en wakker. Dat gaat over tijd en oudheid. Dat kan van helemaal niets tot eeuwen zijn wat er in de mens om gaat. Als dat ineens in de vijfde dimensie tastbaar wordt vanuit 2D/3D met slapend bewustzijn kan de confrontatie niet groter zijn. Een mens die zijn leven onbewust is begonnen in een 2D/3D situatie en de ontwikkeling naar 3D/4D mee maakt, maakt al zijn eigen evolutie mee. Als de vijfde dimensie er dan werkelijk gaat komen, maakt zo iemand in zijn leven dus vier dimensies mee, de tweede, derde, vierde en vijfde dimensie. Oudere generaties maken het waarschijnlijk niet meer mee. Een totale overgang van de mensheid zou wel gemakkelijker gaan wanneer er alleen nog generaties met een wakker bewustzijn zijn. Of het werkelijk naar de vijfde dimensie gaat en wanneer zal de mensheid moeten ervaren. Tot die tijd gaat het leven gewoon door.