Oud en nieuw

Wat zijn nieuwetijds kinderen? Een veel gestelde vraag waarover al veel verhalen zijn geschreven. In feite is het begrip nieuwetijds niet uit te leggen zonder daar het oudetijdse naast te zetten. Het meest simpele antwoord op de vraag is: nieuwetijds kinderen zijn de tegengestelde van oudetijds kinderen. Dan is de vraag wat het verschil is tussen oudetijds en nieuwetijds. Dat is in feite in één zin te verwoorden. Oudetijds is onbewust en nieuwetijds is bewust. De oude generaties lopen rond met een slapend bewustzijn, de nieuwetijds generaties worden geboren met een wakker bewustzijn. Een wakker bewustzijn maakt het dat de wereld veel heftiger, bewuster, wordt ervaren. Een wakker bewustzijn heeft als effect dat lichaam en de zintuigen leven, geactiveerd zijn. Een slapend bewustzijn heeft als effect dat lichaam en zintuigen dus gedeactiveerd zijn. Punt is dat nieuwetijds kinderen nagenoeg altijd worden beschreven door oudetijds kinderen die tegen de nieuwetijds kinderen aankijken en hun gedrag beschrijven. Wat dan ook gebeurt is dat oudetijds kinderen nieuwetijds kinderen gaan behandelen met allerlei technieken als massage, therapieën etc zodat ze zich in de maatschappij aan zouden moeten kunnen passen. Dan wordt het dus precies verkeerd omgedraaid. Een wakker bewustzijn is niet iets fysieks of maatschappelijks maar het wezenlijke. De maatschappij zit tussen de oren. De maatschappij is een geprogrammeerd ego dat alleen maar is gebasseerd op oordelen, overtuigingen, voorwaarden, verwachtingen, vergelijkingen, verplichtingen, herinneringen etc. Dan wordt in feite geprobeerd een zeer grote belevingswereld in een heel klein, beperkt en gecontroleerd wereldje te ‘proppen’ en dat is onmogelijk. En wakker bewustzijn kan nooit in het ego gestopt worden. Het wakkere bewustzijn IS die grote belevingswereld en het geprogrammeerde ego IS dat kleine, beperkte en gecontroleerde wereldje. Stel je dan eens voor dat een kind met een wakker bewustzijn in zijn hoofd zit waar dat kleine wereldje die grote belevingswereld dan toch onder controle probeert te houden. Dan wordt misschien begrepen waarom veel nieuwetijds kinderen zoveel labels opgeplakt krijgen en medicijnen voor geschreven door de onbewuste oudetijds kinderen.

Als we gaan kijken naar wat mens-zijn is dan is dat een wakker bewustzijn in een menselijk lichaam. Verder niets. Maar ookal zijn nieuwetijds kinderen dan precies DAT, ze hebben wel nog steeds met de oudetijd te maken. En in feite zijn de oudere generaties niet oudetijds. Dat zijn generaties die met een lading rond lopen die oud is. In wezen zijn het dezelfde ‘wezens’ als de nieuwetijds kinderen, alleen menselijk met een slapend bewustzijn. Alleen de lading IN het lichaam is oudetijds maar dat wordt door het bewustzijn over genomen van de generatie waar het geboren wordt. Dan wordt die lading dus alleen maar ouder door de generaties heen en dat gaat door de generaties heen dan ook steeds zwaarder wegen want elke generatie legt daar de lading van zijn eigen leven bovenop, net zo lang tot er iemand is die de hele lading van de oude tijd verwerkt. Die generatie maakt dan een einde aan de oude tijd en in feite dus alleen maar aan het steeds zwaarder worden van die lading die een mens als spanning ervaart. Het is dan niet eens iets dat je kunt doen, het is een ontwikkeling, wat de innerlijke weg genoemd wordt, die je mee maakt. Dan kan ook de oudetijds generatie zichzelf nieuwetijds noemen. In feite is dat al het geval als een mens dan het ontwaken van het bewustzijn ervaart. Maar dan wordt ook ervaren wat er in eigen hoofd en lichaam om gaat. Dan wordt de oudetijds generatie volledig met zichzelf geconfronteerd omdat het altijd onbewust is geweest. De nieuwetijds generaties kennen dat niet want die hebben standaard een wakker bewustzijn en raken daarmee van kinds af aan al gewend aan. Die zullen nooit op die manier geconfronteerd worden. Het mooie is wel, vanuit de kern gezien, dat  de oudetijds generaties dan juist wel de weg vrij kunnen maken voor de nieuwetijds generaties als ze zich ineens geconfronteerd zien met die oude ladingen, die eeuwenoud kan zijn. Iemand moet die nieuwetijds generaties (met een wakker bewustzijn) gaan begrijpen en dat kunnen alleen oudetijds generaties zijn die het ontwaken van hun bewustzijn ervaren en vervolgens die lading verwerken. DAN wordt begrepen waarom en waarop die generatie reageren zoals ze reageren. Al die maatschappelijke technieken moeten dan helemaal vergeten worden.

Nieuwetijds generaties kunnen het zowel gemakkelijk als moeilijk hebben. Maar hetzelfde geldt voor oudetijds generaties. Het verschil is in de mens zelf. Zit je in je lichaam dan is het gemakkelijk, zit je in je hoofd dan ben je strijdig en alleen maar met je Zelf (in het lichaam). Beide mogelijkheden kunnen dus zowel met een wakker als slapend bewustzijn mogelijk zijn. Met een wakker bewustzijn zal alleen de strijdigheid veel heftiger ervaren worden omdat de buitenwereld veel harder, bewuster, binnen komt. Dat kan zich dan in het gedrag uiten, waar maatschappelijke therapeuten labels aan plakken en medicijnen voor schrijven. Oudetijds generaties dus die ook nog alleen maar regulier ingesteld zijn en alternatief (ook onbewust) al niet eens kunnen accepteren. Dat is dan zo’n uiting van de echte oude tijd die misschien wel eeuwen oud is. Als een nieuwetijds kind echter in zijn lichaam is, in het Zelf, heeft het een veel grotere kans om zich verbonden te voelen dan een slapend bewustzijn. Verbonden voelen kan ALLEEN maar vanuit het Zelf en met een wakker bewustzijn. Wanneer een onbewust mens in zijn lichaam zit kan hij de wereld om zich heen zien en voelen op een fysieke manier. En als je dan toch een beetje gevoelig bent, door misschien een wat kleinere lading, dan kan met anderen best aardig wat beleeft worden wat mooie ervaringen kunnen zijn. Maar als het bewustzijn wakker is dan kan die wereld op een heel andere manier gevoeld worden. De mogelijkheid is er dan dat de wereld niet fysiek gevoeld wordt, zoals bij aanraking maar dat het vanuit het bewustzijn gevoeld wordt. Gevoel is een zintuig en zintuigen maken tastbaar wat werkelijk bestaat. Vaak wordt gezegd dat we in een drie dimensionale wereld leven. Als een mens in zijn hoofd zit kan die niet eens echt gezien worden als het ego vol zit met allerlei oordelen, overtuigingen etc. Als een mens in zijn lichaam is kan die wel ervaren worden. Komt daar een wakker bewustzijn bij dan kan het zover gaan dat de wereld om de mens heen energetisch via eigen lichaam gevoeld wordt, zodanig dat het bewustzijn van een ander, een boom, of wat dan ook in de materiële wereld via eigen lichaam en energie ervaren kan worden, tastbaar wordt. Zo kan het dan gebeuren dat iemand energetisch gevoeld wordt die fysiek ergens anders is. Maar nieuwetijds kinderen moeten net zo goed gegrond raken als de rest. Het blijkt dat nieuwetijdskinderen energetisch juist ook alle kanten op kunnen schieten als ze in hun hoofd zitten. Er is een gezegde dat alles zegt: verander de wereld en begin bij je Zelf. Sterker nog, de wereld verandert alleen maar als je Zelf verandert. Daaraan toe voegend: de wereld verandert nog meer als je Zelf bewust wordt want op het vlak van bewustzijn is alles één. Er kan zelfs gesteld worden dat, als je Zelf bewust wordt, dan is het in kosmisch belang. Nieuwetijds kinderen zijn een grotere stap in de evolutie dan voorheen en hopelijk gaat er met de hele wereld ooit iets gebeuren want ook het machtsvertoon neemt toe bij oudetijds generaties.