Geboorte

Geboorte van nieuw leven

Vanuit de spiritualiteit is bekend dat alles buiten onszelf een afspiegeling is van iets binnenin onszelf. Zo is dat ook met geboorte. In de eerste plaats is er een misverstand omtrent de geboorte. Men gaat ervan uit dat de mens nog steeds geboren wordt maar in feite is het zo dat niet de mens geboren wordt maar dat het leven herboren wordt, opnieuw geboren wordt en zich uitdrukt in de vorm van een mens. Het leven geeft dus uiting aan zichzelf in een menselijke gedaante. Een ander misverstand is dat de bevalling als geboorte wordt beschouwd. De hergeboorte van het leven vindt plaats op het moment van conceptie, wanneer de allereerste cel ontstaat, geboren wordt. In deze cel zitten reeds alle eigenschappen, kenmerken en mogelijkheden van het nieuwe (herboren) leven. Dat dit een feit is blijkt eruit dat het lichaam vanaf de eerste cel opgebouwd wordt door celdeling. Dat betekent dan ook dat in elke cel van het lichaam alle eigenschappen, kenmerken en mogelijkheden aanwezig zijn want elke cel heeft in feite door de celdeling dezelfde structuur. De hergeboorte van het leven ontstaat door versmelting van man en vrouw. Zaadcel en eicel versmelten en daardoor kan er een lichaam opgebouwd worden. Tegelijkertijd vind er een energetische versmelting plaats die het leven zelf herboren laat worden. Lichaam en leven worden zo één. De energetische versmelting heeft tot gevolg dat het nieuwgeboren leven o.a. eigenschappen van beide ouders meekrijgt, dat er emoties zijn, de mentaliteit (het mentale), het gevoel, etc, etc.

Dit is de vorm van geboorte die buiten de mens plaats vindt. Tegengestelden hebben altijd een tegenpool nodig om een eenheid te vormen. Zo heeft de man een vrouw nodig, en andersom, om een geboorte plaats te laten vinden. Man en vrouw vormen een eenheid, versmelten, en het leven wordt opnieuw geboren. Vanuit de spiritualiteit is ook bekend dat wat buiten wordt gezocht binnenin te vinden is, binnen onszelf. Zo heeft elk mens manlijke en vrouwelijke facetten. Deze worden alleen vaak nog niet als zodanig erkend. Men gaat er over het algemeen nog vanuit dat iemand of man, of vrouw is. Niets is minder waar. Het buiten onszelf zoeken naar sexualiteit is een drang naar bevrediging die we in ons dagelijks bestaan niet in onszelf vinden. Dit heeft alles met het maatschappelijke plaatje te maken. De mens is continue buiten zichzelf bezig in plaats van naar binnen te keren. Zo wordt ook de bevrediging, d.m.v. sexualiteit buiten onszelf gezocht. Een kortstondig moment van bevrediging, het hoogtepunt of orgasme, moet invulling geven aan dat wat we in ons dagelijkse leven in onszelf ontkennen. Er zijn spirituele stromingen die verkondigen dat sexualiteit kan leiden tot verlichting en er zijn die die verkondigen dat het energieverspilling is. Welke waar is is voor een ieder persoonlijk. Feit is alleen wel dat de reden waarom de meeste mensen sexueel contact zoeken vaak met afhankelijkheid te maken heeft.

Als er vanuit gegaan wordt dat dat wat er buiten gezocht wordt ook binnenin te vinden is dan kan er ook vanuit gegaan worden dat een versmelting tussen manlijk en vrouwelijk ook binnenin kan plaatsvinden. Het buiten onszelf zoeken is, zoals we al gezien hebben, meestal een vorm van afhankelijkheid, invulling van buitenaf wat er niet binnenin gezocht wordt. En dat terwijl we weten dat alle mogelijkheden van het leven in elke cel van ons lichaam aanwezig is. Wanneer we zover komen dat we een versmelting van manlijk en vrouwelijk binnenin onszelf kunnen laten plaatsvinden zal het leven wederom opnieuw geboren worden. Alleen deze keer niet in de vorm van een nieuw lichaam maar in een bestaand lichaam, ons eigen lichaam. Wat er dan komt of mogelijk is is mij (de schrijver) niet bekend. Het zou kunnen leiden tot, wat men noemt, verlichting of een hogere staat van bewustzijn. Om te weten te komen wat het betekent is de eigen ervaring de beste leerschool. Ik vermoed echter wel dat wanneer er een versmelting in onszelf zou plaatsvinden, het hoogtepunt of orgasme een bevrediging geeft die blijvend is in plaats van kortstondig. Het zal in ieder geval een heel andere betekenis krijgen.