Werk

Werk

Er zijn tegenwoordig veel mensen die moeilijkheden met de maatschappij hebben. Vaak zijn dat mensen met een hoge gevoeligheid. Zij kunnen niets met het huidige systeem van ontelbare regels, wetten, voorschriften enz. In deze tijd zijn zij en andere mensen op zoek naar wat er dan nog wel is om voor te leven. Wanneer werk, regels en maatschappelijk systeem onbereikbaar lijken te zijn is er één optie waar nog niet aan gedacht wordt: het pad van de ziel. Ieder mens heeft een diepere betekenis in het leven, een soort van zielswerk of levenswerk. Is een maatschappelijke baan onbereikbaar, ga dan op zoek naar wat je werkelijke levenswerk is dat bij je ziel hoort. Als een baan uitzichtsloos lijkt is dat DE reden om dat te gaan uitzoeken. Het zit hem dan in de oppervlakkigheid van het onbevredigende werk dat in de maatschappij aangeboden wordt. Werkelijke voldoening wordt dan alleen maar gevonden door van binnenuit te gaan werken, het werk te gaan doen waarvoor je geboren bent. Dat is niet zozeer een manier van werken die door de buitenwereld wordt aangeboden maar om vanuit je eigen essentie te gaan werken met de persoonlijke mogelijkheden die diep in je aanwezig zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je je hart opent en met werkelijke liefde werkt. Elk mens heeft diep in zichzelf een bedoeling in het leven, een taak die op een veel dieper niveau aanwezig is, een spirituele taak in het het aardse leven.

Ik geloof dat juist de mensen die zo gevoelig zijn en weinig of niets met het maatschappelijk en politieke systeem kunnen zich dat bewust kunnen worden. De rest van je leven aanrommelen tot het moment dat je weer de ogen sluit is geen leven. Leef in plaats daarvan je essentie en diens taak in het aardse leven. Om bij je essentie te komen is het van belang aan jezelf te werken. Vooral het werken aan je emotionele zaken is van belang. Om je levenswerk te kunnen doen moet je eerst mens worden. Mens wordt je door alle gevoelens en emoties te leren kennen. Om je essentie te kunnen leven is het van belang dat je goed geaard bent. Daarvoor moet je een sterke basis opbouwen. Dat doe je door alles wat je in je leven tegen komt aan te gaan en er helemaal doorheen te gaan. het is een pad van de zonnevlecht naar de basis en dat kom je dan keer op keer op keer tegen. Als je op die manier door alles heen gaat kom je ook de gevoelens en emoties tegen waar je doorheen gaat. Emotie is energie die stil staat. Dat krijg je in beweging door er doorheen te gaan. Naast dit alles kun je aardingsoefeningen doen.

Als je uiteindelijk een sterke basis hebt opgebouwd en je hebt je zaken doorgewerket kunnen de diepere persoonlijke kwaliteiten aan het daglicht komen en kun je ondervinden wat je spirituele werkzaamheden in het leven zijn. Als je werkelijk mens bent geworden en goed geaard kun je je spirituele werk pas gaan doen. Als je ‘zweeft’ kan dat niet. Cursussen en opleidingen brengen je niet naar je spirituele doel. Om daar te komen moet je een persoonlijk pad afleggen, je eigen zielepad. Cursussen en opleidingen zijn zaken buiten jezelf, daarom helpen ze niet. Het is een weg naar binnen. Je krijgt te maken met je patronen en je vastgeroeste aangeleerde overtuigingen vanuit het gezin waar je geboren bent. De gezinspatronen en normen zijn als het ware een spiegel voor het karma dat je aan te gaan hebt. Het herkennen van die patronen doe je doordat je het elke keer weer tegen komt. In het begin zie je ze misschien niet maar als je er naar kijkt kun je ze na een tijdje gaan herkennen. Het zijn elke keer weer dezelfde patronen.

Dat hele ‘aan jezelf werken’ hoef je niet alleen te doen. je kunt altijd wat hulp zoeken. De beste hulp is dan iemand die je kan helpen je zielenpad te vinden. Ik heb zelf met een therapeute gewerkt die zei: “ik leer mensen niets nieuws, ik probeer mensen dingen af te leren”. En dat ging over aangeleerde overtuigingen en patronen. Ik beleef nu zelf het hele proces naar mijn zieletaak. Het is confronterend maar het is ook een heel mooi proces. Als je de dingen aan gaat en er doorheen gaat gebeuren er ook hele mooie dingen en je wordt er krachtiger door. Je gaat je eigen ‘duisternis’ aan en dat is niets meer dan alle ingehouden emoties, gevoelens, enz. Dat staat stil en moet weer in beweging komen. Van dat hele proces leer je heel erg veel en dat zou je tevens kunnen beschouwen als je opleiding voordat je je zielewerk kunt gaan neerzetten. Dat is dan een menselijke ‘opleiding’ in plaats van een maatschappelijke. Een mooie gedachte is: er is geen verandering van duisternis naar licht, van stilstand naar beweging, zonder emotie.

Er is maar één werkelijke plaats waar je jezelf kunt leren kennen en dat is in een relatie. Als je de intentie hebt om jezelf aan te gaan kun je iemand tegen komen die dat ook doet. Als je zo samen alles aan gaat wat er aan te gaan is groei je individueel en bouw je samen ook iets op dat een sterke basis krijgt. Confrontaties zijn de beste mogelijkheden om te groeien en patronen te gaan herkennen. Als je samen helemaal door een confrontatie heen gaat zakt het vanzelf weer weg. Het is dan een golf en daarna kun je ook samen weer (lachend om de situatie) door één deur. Als je erin blijft hangen verandert er niets. Uiteindelijk gaat een ruzie alleen maar over de verschillen tussen man en vrouw. Als je dat gaat herkennen en accepteren kun je samen elke confrontatie aangaan. Het hoort er gewoon bij…….totdat je allebei je emotionele zaken hebt doorgewerkt. Als je allebei je gevoel weer bereikt hebt kun je met minder confrontatie verder en uiteindelijk kun je de verbondenheid (misschien) gaan voelen, in jezelf en samen.

In de mens zijn enorme krachten aanwezig. Om die te ervaren en te leven is het van belang dat je werkelijk je ZELF bent. Dat Zelf is in je onderbuik. De verschillende enrgieën (van de verschillende chakra’s) vormen samen die enorme kracht. Ook de energie van de ziel is heel erg krachtig. De grootste mogelijkheid van de mens is dat de mens een verbinding kan zijn tussen hemel en aarde. Dat is allemaal energetisch en IN de mens ZELF, IN HET ZELF en niet in de buitenwereld. Die verbinding staat ook voor het neerzetten van je spirituele werk (of zieletaak) op de aarde. Wanneer we werken vanuit het maatschappelijke plaatje zijn we beperkt door waar we voor geleerd hebben. Door het diploma kunnen we alleen maar werken in de branche waarvoor we de opleiding gedaan hebben. Als daar geen werk in te vinden is is er een probleem. Als we menselijk werk doen ligt de wereld open en kunnen we overal werken. Dat menselijke werk bereiken we door eerst zelf mens te worden zoals boven beschreven. De ervaringen die we daardoor opdoen is onze leerschool, het leven zelf. Door onze zaken uit te werken en daardoor een basis op te bouwen kunnen ook de innerlijke kwaliteiten die bij ons levenswerk horen aan het daglicht komen. Dat zijn menselijke kwaliteiten maar ook de spirituele kwaliteiten kunnen geopenbaard worden. Veel mensen zijn tegenwoordig met bewustwording bezig. Vaak is er de gedachte dat alles zo ver weg is maar het is allemaal veel dichterbij dan men denkt. Iedereen kan ontwaken. Dat betekent dan dat het niet meer gaat over bewust worden maar dan wordt het bewust zijn. Ontwaken is niet alleen voorbestemd voor goeroe’s, iedereen kan ontwaken en daardoor bewust zijn. Het vraagt wel van ons dat we onszelf aangaan met alle onverwerkte en traumatische zaken die er zijn. En daar liggen dan ook de lessen. Het is (zeker in het begin) confronterend maar zeer de moeite waard.

Toevoeging:
Wat houdt werk in deze tijd nog in wanneer de overheid bezig is het geld onder de bevolking naar zich toe te zuigen? Daarmee is de overheid zelf al bezig de economie af te breken. Wanneer mensen niets over houden om te besteden, gaan ondernemers dat voelen, hebben te weinig inkomsten en kunnen uiteindelijk de zaak sluiten. De bevolking werkt alleen nog om alle belastingen, verzekeringen, rekeningen enz te betalen. Dat levert grote spanningen op en onzekerheid. De bevolking wordt steeds meer onder druk gezet. Maar er kan een punt komen waarop de druk zo groot wordt dat de stoom eraf moet. Als dat gebeurt, kan er een grote onlading van die spanning ontstaan. Dat is dan een punt waarop eindelijk de ingehoudenheid los gelaten wordt en de spanning de ruimte krijgt. In landen als Egypte, Tunesië, Libië enz. zien we dat al gebeuren. Dan is dit misschien wel een tijd waarin de veranderingen bezig zijn die van alle kanten zijn aangekondigd. Willen we een huis bouwen op dezelfde grond dan moeten we eerst het oude huis afbreken. Willen we een wereld in éénheid ontwikkelen dan moet eerst de spanning uit ons lichaam. Dit gebeurt dan al vanzelf in die landen. De druk door het beleid in Nederlan wordt ook steeds groter. Aan reacties van mensen is te lezen dat de vulkaan aan het borrelen is. Werk wordt een steeds moelijker onderwerp doordat er voor veel mensen moeilijk aan te komen is, veel bedrijven zijn gaan bezuinigen en mensen ontslagen hebben, terwijl aan de andere kant de overheid bezuinigt op de mensen en o.a. de mensen aan het werk wil dwingen om geld in eigen kas te houden. De mens raakt zo dus beklemd tussen de de druk van de overheid om aan het werk te gaan en de druk dat er nauwelijks of geen werk te vinden is. Misschien een goed begin om ‘innerlijk’ werk aan te gaan en jeZelf van de spanningen te bevrijden?