Trilling

Trilling.

Trilling is beweging en wordt uitgedrukt in Hertz (Hz). 1 Hz is één trilling in één seconde. Eén trilling is een beweging vanuit een rustpunt naar een piek, dan via het rustpunt naar een dal en weer terug naar het rustpunt. De beweging is als een sinus. Als dit in én seconde gebeurt dan spreken we van één hertz, één trilling ofbeweging in één seconde. Een aantal trillingen in een seconde wordt ook wel frequentie genoemd.

Alles is in beweging dus alles heeft heeft een trilling. Bekende trillingen zijn die van radio en tv signalen, electriciteit, mobiele telefonie enzovoort. In het dagelijks gebruik worden frquenties gebruikt om informatie te versturen. Een frquentie of trilling wordt dan ook wel een draaggolf genoemd. Zo werken ook de radio en tv zenders, mobiele telefoons enzovoort. Via zo’n frequentie wordt bijvoorbeeld muziek, beelden, onze stem etc “gedragen”. De frequentie “draagt de informatie van een gebinpunt naar een eindpunt, bijvoorbeeld van de studio naar onze radio of tv, van de ene mobiele telefoon naar de andere. We kunnen afstemmen op een frequentie om daar de muziek te beluisteren, een film bekijken of een telefoongesprek te voeren etc.

Dit zijn allegaadse toepassingen van trillingen of frquenties. Wanneer we verder gaan kijken met het idee dat alles een frquentie of trilling heeft, kunnen we ook naar de mensen kijken. Mensen hebben ook een bepaalde trilling, afhankelijk van hoe ze ontwikkeld zijn. Ook de aarde heeft een trilling. Als we eerst naar mensen gaan kijken dan hangt hun trilling af van verschillende factoren. Woede heeft een lagere trilling dan liefde. Woede is een aardse trilling, liefde is een universele trilling. Beide trilling zijn aanwezig in ieder mens. Wanneer we ons meer en meer bewust worden van onszelf kunnen we ons ook steeds meer op de frquentie van liefde afstemmen. Hoe meer een mens in de trilling van de liefde resoneert hoe minder invloed de woede kan hebben. In woede zit echter ook onze kracht. Als we meer liefde willen ervaren is het in eerste instantie ook belangrijk dat we onze woede doorleven. Onder woede zit altijd een gebeurtenis waarin we ons gekwetst voelen of waardoor we afstand hebben gedaan van onze krackt. Wanneer we de pijn blootleggen en tot uitdrukking brengen kan de heling plaats vinden. Als we leren onze behoeften en gevoelens rechtstreeks kenbaar te maken, zullen we minder woede ervaren. Zo kunnen we onze trilling verhogen en in onze eigen kracht komen. Daarmee kunnen we dan ook meer liefde ervaren en toelaten. Mensen zitten op verschillende trillingen. Wanneer twee mensen met een verschillende trilling met elkaar omgaan kan het bijvoorbeeld gebeuren dat ze elkaar helemaal niet begrijpen. Ze kunnen in conflict met elkaar raken. Dit gebeurt omdat ze niet op elkaar zijn afgestemd. Daardoor kan het gebeuren dat ze bijvoorbeeld langs elkaar heen praten. De één begrijpt dan misschien totaal niet wat de ander zegt of waarom die iets op een bepaalde manier doet. Wanneer twee mensen dezelfde trilling hebben kunnen ze op elkaar afgestemd zijn, het kan dan bijvoorbeld ‘klikken’.Wanneer twee mensen met verschillende trilling samen zijn kan er innerlijk conflict ontstaan. Als de één een lagere trilling heeft dan de ander wordt die als het ware door elkaar geschud. Als we een bepaalde trilling hebben waar we aan gewend zijn, zijn we in een bepaalde rust maar wanneer we in contact komen met iemand die een hogere trilling heeft, dan worden we beïnvloed. Mensen reageren altijd op elkaar op energetisch vlak. De invloed van iemand met een hogere trilling kan helpen om onze eigen trilling ook te verhogen als we ons dat bewust zijn.

Wanneer we gaan kijken naar het begrip ‘Nieuwe Tijd’ en wat dat betekent dan heeft het ook te maken met het verhogen van trilling. Zoals we al gezien hebben is alles in beweging en heeft alles een trilling. Uit verschillende spirituele hoeken worden drastische veranderingen aangekondigd. In het kort gezegd gaat het allemaal over verhoging van de trilling. Door die verhoging wordt er veel op zijn kop gezet. Zoals alles heeft ook de aarde een trilling. De trilling van de aarde zou 8 hertz zijn, 8 golven per seconde. Rationeel gezien zouden we denken dat dat laag is, zeker in vergelijking met de frequentie (trilling) van mobiele telefoons, radiozenders etcetera. Echter, we hebben het hier wel over een planeet met een omtrek van 40.000 km. Als daar de trilling van omhoog gaat kunnen we ons misschien wel voorstellen dat we met zijn allen flink door elkaar geschud worden. Er komen veel berichten door dat de aarde, en daarmee ook de mensheid, onder invloed staat aan allerlei energieën van hogerhand. Eén van die berichten meldt de invloed van het ‘engelenvuur’ waar de aarde aan onderhevig is. Deze energie van Liefde zou de hele aarde en mensheid in triling gaan verhogen. Alle zaken die niet met de energie van het engelenvuur resoneren zouden aan de oppervlakte komen. Dit betekent dat alle lagere trillingen zoals angst, woede enz ervaren zouden worden. Het menselijk lichaam brengt al die lagere trillingen naar buiten en het zou gepaard gaan met fysieke gewaarwordingen. Verhoging van trilling betekent transformatie, transformatie van angst en woede naar Liefde, van hebzucht naar dienstbaarheid, van negatief naar positief, van dualiteit naar eenheid, van verdeeldheid naar eenheid etc. Om de verhoging van de trilling toe te latenis het belangrijk dat we ons bewust worden dat we meer zijn dan wat we ‘hebben’. Als we flink door elkaar geschud worden door die verhoogde trilling zouden we moeten gaan zien dat de lagere (materiële) trillingen als het ware gaan verdwijnen. Verhoging van de trilling van de aarde betekent dat de natuur zal reageren. Dit kan zich uiten in wat we natuurrampen noemen. In feite doet de aarde dus hetzelfde als wat de mens doet bij verhoogde trilling. In de natuur kunnen aardbevingen ontstaan, vulkaanuitbarstingen, overstromingen etc. Alles is mogelijk en dat is ook begrijpelijk. Als we een glas water heen en weer schudden gaat het water ook golven. Als de aarde door de verhoogde trilling meer gaat ‘schudden’ zal dat ook invloed hebben op de watermassa, de aardkorst enz. Water zal meer kunnen gaan golven waardoor overstromingen kunnen plaats vinden. Onstabiele delen in de aarde kunnen instorten en aardbevingen en verschuivingen vinden plaats. Alle onstabiliteit stort in, zowel in de planeet als ook in de mens, tot er weer stabiliteit en balans is. Nu is alles uit balans en de meeste mensen vergeten de kracht en het bewustzijn van de natuur. De natuur zorgt zelf voor balans als die er niet meer is. De invloed van allerlei energieën van hogerhand helpt de natuur een handje en dat is geen klein handje. Wij maken deel uit van die natuur. De trilling gaat omhoog en de mensheid zal dat weten. Nu geldt voor de hele mensheid: wie niet luisteren wil (naar zijn eigen natuur) moet maar gaan voelen. De gevolgen van het niet luisteren zijn voor onze eigen rekening. We hebben het met zijn allen zover laten komen en we zullen ook zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen. Uit chaos zal weer orde komen. Zullen we dan eindelijk leren hoe met het leven en de planeet om te gaan vanuit Liefde, gelijkheid, respect, verdraagzaamheid etc? De toekomst zal het leren.