2012

2012

Vanuit veel spirituele hoeken worden grote veranderingen aangekondigd die grote gevolgen zou hebben in het hele universum. Er komen regelmatig berichten dat de aarde onder invloed staat van bepaalde energieën die helpen bij de voorbereidingen van die veranderingen. Volgens sommigen zou de hele aarde naar de vijfde dimensie verplaatsen doordat verschillende cicli samenvallen en zo een poort naar de vijfde dimensie opent die ons in staat stelt terug te keren naar naar onze oorspronkelijke staat van ZIJN. Aan dit hele proces zou een grote chaos vooraf gaan of met zich mee brengen, een periode van duisternis. Gezegd wordt dat het de duisternis in de mensheid naar boven haalt zodat het los gelaten kan worden en er ruimte komt voor de nieuwe energie.

Om het wat dichter bij huis te houden zal ik beschrijven wat mijn gevoel er over zegt. De duisternis in de mens gaat over macht, woede, ingehouden emoties. Om tot onszelf te komen is het zaak dat we door alles heen gaan wat we in het leven tegen komen. Dat gaat gepaard met emoties en daar groeien we door om mens te worden. Als we door situaties heen gaan betekent dat dat we er weer uit komen als we erin gaan. Punt is alleen dat de meeste mensen er wel in gaan maar er niet meer uit komen. Daardoor ontstaat macht en onmacht. Als we er helemaal doorheen gaan komen we elke keer weer bij onze eigen basis en onze eigen kracht uit. Doordat dat meestal niet gebeurt blijven mensen hangen in de emotie. Die wordt onder controle gehouden in plaats van er doorheen te gaan. Die controle op de emotie is de machtstrijd die in het hoofd van mensen plaats vindt. De machtstrijd naar anderen is daarmee een projectie van de innerlijk machtstrijd. Door spiegeling van de buitenwereld kan dat bewust worden. Het raakt mensen in hun eigen macht of onmacht.

De duisternis waar over gepraat wordt is de duisternis in de mens. Die zou er dus uit komen waardoor de mens mens wordt. De energieën die de aarde zouden beïnvloeden zouden die duisternis omhoog halen. Als we naar het beleid in ons land en de wereld kijken dan wordt er hard aan gewerkt die periode van chaos te creëren. De druk die door politiek op de bevolking wordt gezet wordt steeds groter. In de mens zit een lading woede, verdriet, onmacht enz. die verhindert dat de mens zichzelf kan zijn. Zichzelf zijn betekent dat de mens in zijn eigen kracht staat, in verbinding is, een open hart heeft en weer HEEL IS. Mensen laten de groeiende druk die de politiek toepast nog steeds toe maar een mens is als een ballon. Er kan een bepaalde druk opgezet worden maar als de druk te groot wordt klapt de ballon. Zo gaat het ook met mensen. Een mens kan een bepaalde druk aan maar als die druk zijn grens bereikt klapt de mens en komt alle opgekropte woede, verdriet, onmacht enz. eruit. Daar is de politiek al een hele tijd mee bezig. Als dat massaal gebeurt zal het hele politieke systeem uit elkaar vallen want de mens LAAT zich dan niet meer onderdrukken. Als dan al die emotie in beweging komt gaat de mens door zijn lading heen en komt tot zichZELF. Als dat gebeurt breekt een periode van chaos uit maar dat is de chaos die dan allang in de mens aanweig is geweest. Doordat die vrij komt wordt de mens pas mens zoals het bedoeld is mens te ZIJN. De periode van chaos is een weg van de zonnevlecht naar de basis, van (on)macht naar kracht, van duisternis naar licht, van strijd naar vrede.

Christusenergie
Er wordt voorspeld dat na de periode van duisternis de christusenergie de ruimte krijgt en dat die in de mens ontwaakt. De christusenergie is een ander woord voor Liefde. Niet zomaar Liefde maar de alomvattende Liefde die alles met elkaar verbindt, zowel innerlijk als met de buitenwereld. Die Liefde komt uit het hart van de mens zelf. Als de mens tot zichzelf komt (en dat is in de onderbuik) dan verandert alles. Als de mens daar komt kan het hart zich ook openen en ook uit het hart zal een lading duisternis of emotie los komen waardoor het hart vrij wordt. Een mens die in zijn ZELF is kan zijn hart volgen. Op die manier komt de mens in een stroom en kan de mens geven zonder er iets voor terug te willen krijgen. Dan levert geven voldoening op omdat de mens zichzelf kan neerzetten en in verbinding leeft. Om zover te komen is het zaak dat de mens alle duisternis (emotie) aan gaat en er doorheen gaat. Hierdoor laat de mens toe dat hij uitgroeit tot een mens met bewustzijn van zichzelf en de wereld om hem heen. De maatschappij zoals die er nu uit ziet wordt geregeerd door de het hoofd en hangt aan elkaar door gedachten. Zolang het zo blijft regeert de leugen. Wanneer de mens tot zichzelf komt en het hart opent zich komt de waarheid in beeld. Een open hart spreekt de waarheid, een gesloten hart overheerst door het hoofd kan de waarheid niet vertellen en zo zal de leugen blijven leven. Het hart kan tot leven komen wanneer het ego los laat en zich verbindt met het gevoel. Op die manier komt de mens tot zichzelf en kan de waarheid van het hart (christusenergie of liefde) geleefd worden.

Maatschappij
Ik zie de maatschappij als een groot speelbord (zoals een schaakspel). Er staan verschillende speelstukken op die elk hun functie hebben. In de maatschappij is dat net zo, veel verschillende functies die het spel in gang houden. Daarbij krijgen bepaalde functies een hoeveelheid macht over andere functies waardoor de machtsverhoudingen ontstaan. Hierdoor gebeurt het dat zogenaamde ‘belangrijkere functies’ menen te mogen beslissen over het leven van andere functies. Op het schaakbord zijn er de verschillende stukken maar die zijn allemaal uit ‘hetzelfde hout gesneden’. De essentie van elk schaakstuk is dezelfde. Zo is dat met mensen net zo. Elk mens heeft een functie in het maatschappelijke systeem maar de essentie in elk mens is hetzelfde. Als de mens tot zichzelf komt zal zich dat ook uiten. Hoe dat gaat met betrekking op de aankondigingen over het jaar 2012 weet ik niet. Volgens sommigen gaat het gepaard met veel overleiden. Er zijn er die zeggen dat we in botsing komen met een andere planeet waardoor veel mensen overleiden. Dood kan ook het loslaten van het ego zijn als de mens tot zichzelf komt. Maatschappelijk zal iedereen gelijk zijn als er een egodood plaats vindt. Op die manier zal na de duisternis een nieuwe vorm van samenleven kunnen ontstaan als de aarde dan nog in haar huidige vorm en dimensie bestaat. Hoe dan ook, ik geloof dat er sowieso iets gaat veranderen in de toekomst. Het beleid dat nu plaats vindt door politiek kan nooit blijven bestaan. Er zal een punt komen waarop de druk op de bevolking zo groot wordt dat de mens het niet meer KAN onderdrukken. Dan komt er een periode van chaos. Daarna kan er een nieuwe vorm van samenleven opgebouwd worden. In welke vorm dat gebeurt is aan het leven zelf, of aan de kosmos. Dat zullen we tegen die tijd vanzelf ervaren. Mijn overtuiging is dat geen enkel mens het recht heeft te mogen beslissen over het leven van anderen. Nu gbeurt dat nog wel door politiek en allerlei instanties. De chaos die er komt als de mens ‘klapt’ zal daar een einde aan maken. Mensen zijn allemaal gelijk, er wordt alleen nog niet naar geleefd. Dat gebeurt alleen als de mens zichzelf IS.