Opleiding

De opleiding tot mens

In deze tijd worden we overspoeld met ontelbare cursussen, workshops en opleidingen om onszelf meer en meer bewust te worden. Vanuit het alternatieve en spirituele vlak komen er steeds meer mogelijkheden om daaraan te werken. Er worden nieuwsbrieven verspreid door allerlei spirituele groepen, lichtwerkers en andere mensen die berichten door krijgen. Veel berichten zijn tegenwoordig gefocused op in de toekomst te verwachten veranderingen en gebeurtenissen. Het jaar 2012 is bij uitstek de grootste aandachttrekker wat veranderingen betreft. De wereld zou van dimensie gaan veranderen en de mensen die er klaar voor zijn zouden mee gaan en de rest zou gaan overlijden. Volgens veel berichten zou dat gepaard gaan met grote mondiale rampen of gebeurtenissen. Hoe het ook zei, ik krijg er het gevoel bij dat dit de grootste aandachttrekker is om paniek en onrust te zaaien. Op die manier wordt de aangekondigde chaos dan ook wel gecreëerd en zal er op die manier inderdaad een zware periode gaan komen. Dat vloeit dan wel voort uit het feit dat daar nu al aan gewerkt wordt om die te creëren. Als voorbereiding op die veranderingen die in 2012 zouden gaan plaats vinden worden er veel berichten uit andere dimensies doorgegeven en ontstaan er steeds meer cursussen, workshops en opleidingen om ons daar op voor te bereiden. Mij bekruipt het gevoel dat al die aandacht omtrent 2012 en andere aangekondigde intense gebeurtenissen wel eens een heel andere betekenis zouden kunnen hebben dan hoe er nu mee geleefd wordt. In feite gaat het hier niet over LEVEN, het gaat (weer) over OVERLEVEN. Het gevoel dat mij bekruipt zegt dat al die commotie omtrent dit soort taferelen wel eens bedoeld zou kunnen zijn om ons af te leiden van wat werkelijk belangrijk is en dat het tegelijkertijd bedoeld zou kunnen zijn om ons die afleiding bewust te worden om zo doende bewust te worden wat werkelijk belangrijk is: MENS te zijn. We worden geboren om mens te zijn, niet om een geest te zijn. Werkelijk mens zijn betekent dat we in het HIER EN NU aanwezig horen te zijn. Alleen in het HIER EN NU is het leven te ervaren. Als we ons aan het voorbereiden zijn op later kunnen we niet beleven wat er HIER EN NU gebeurt. Er zijn genoeg mensen die zichzelf spiritueel vinden en tegelijkertijd totaal niet geaard zijn. Geaard zijn betekend dat we ons verbonden kunnen voelen. Zo kunnen we ons verbonden voelen met de aarde. Pas als we die verbondenheid voelen zouden we mee kunnen gaan in de veranderingen als die zouden gaan komen.

Ik zie overal steeds weer het egoïsme opduiken, ook in de spiritualiteit. Het komt overal voor bij die mensen van wie we zeggen dat die vergevorderd zijn. Die mensen komen met allerlei cursussen, workshops en opleidingen waar enorme bedragen voor betaald moeten worden. Die mensen gaan zo veel verdienen aan wat zij voorbereidingen noemen. Die voorbereidingen gaan allemaal over spiritualiteit. Maar wat als die voorbereidingen onvoldoende zijn om de veranderingen toe te kunnen laten? We willen allemaal spiritueel worden. Hier zien we iets over het hoofd. We ZIJN allemaal al spirituele wezens. Veel belangrijker is dan om dat bewust te ZIJN of te worden. Daarvoor is iets anders van groot belang: dat we ook nog steeds MENS ZIJN. Willen we werkelijk spiritueel kunnen leven dan is het belangrijk om ook met beide benen stevig op de aarde te staan. Dat is iets wat we in die cursussen niet kunnen leren. Mensen denken vaak dat dure cursussen wel goed zullen zijn en goedkopere cursussen juist niet. Er zijn veel cursussen die duur zijn en eigenlijk niets opleveren. Bewust worden kunnen we niet door een cursus. Bewust worden kunnen we alleen door het leven te leven en ervaringen op te doen. Daarom zijn veel cursussen die over bewustzijn gaan weggegooid geld. Ga van dat geld liever genieten door leuke dingen te doen. Ook bestaat de kans dat je na een cursus juist in de problemen komt omdat er geen nazorg wordt gegeven. Tenslotte is het de vraag of je aan een bepaalde cursus of opleiding toe bent, geestelijk gezien. Als je er (nog) niet aan toe bent kun je niets met de cursus of opleiding en ook dan is het weggegooid geld. In het algemeen zijn veel mensen (nog) niet toe aan cursussen of opleidingen waar ze voor kiezen. Ze kiezen ervoor omdat ze iets willen veranderen in hun leven, hun leven een wending willen geven. Dat zal niet bereikt worden door even een cursus of opleiding te volgen over spirituele zaken. Veranderingen hebben tijd nodig. Veel mensen die dan cursussen geven en er veel mee verdienen bezetten dan ook een machtspositie. Misschien zijn ze het zich niet eens bewust maar als je cursussen aan mensen gaat geven voor zulke grote bedragen terwijl die mensen er nog niet aan toe zijn is het macht. Er wordt zelfs niet uitgezocht of je er als potentieel cursist wel aan toe bent om die cursus of opleiding te volgen. Er is dan ook maar weinig, zo niet heel weinig, integriteit in het land van spiritualiteit. Om mens te zijn en de dingen te ontdekken of te leren lopen we ons levenspad. We beginnen aan het begin en lopen naar het einde, zodanig dat we alles op dat pad zien, voelen, horen, ruiken, ervaren en vooral LEVEN. Alleen op die manier worden we mens. Alleen op die manier leren we op een aardse manier spiritueel te zijn. Daarom:

De beste opleiding ooit is de opleiding van je leven: De opleiding tot het worden van een (zo) volledig (mogelijk) mens.

De opleiding is opgezet door God (gezien vanuit de spiritualiteit).
Leraar: het leven zelf.

Tijdens deze opleiding zul je leren om een (zo) volledig (mogelijk) mens te worden. Aangezien ieder mens zijn eigen leerdoel heeft zal het er verschillend uit kunnen zien.

Vele onderwerpen zullen behandeld worden zoals:
– het leren omgaan met emoties
– het leren omgaan met gevoel
– het leren zien dat iedereen gelijkwaardig is
– Je grenzen te leren kennen en aangeven op een respectvolle wijze
– Je hart leren openen
– Het luisteren naar je hart
– Leren loslaten en verbinden
– Leren door het maken van fouten
– Relaties
– Etc, etc, etc, etc……..etc.

Kosten van de opleiding: je eigen inzet.
Duur van de opleiding: Een leven
Motivatie: je eigen beslissing om te incarneren, aan je karma te werken en je levenswerk te ontdekken en uit te voeren.
Aanmelding: Je geboorte.

Wat kun je al tijdens de opleiding ontdekken?
– Dat je door je eigen ervaringen anderen ook werkelijk kunt begrijpen
– Dat je veel meer potentieel hebt dan je je voor kunt stellen
– Dat je krachtig, zacht en liefdevol tegelijk kunt zijn.
– Dat innerlijke rijkdom belangrijker is dan materiële rijkdom maar dat materiële rijkdom een afspiegeling kan zijn van je innerlijke rijkdom dat voortvloeit vanuit een stroom, overvloed genaamd.
– Dat je ook innerlijke wijsheid hebt en niet alleen aangeleerde kennis.
– Dat je BENT en niet bent waar je je mee identificeert.
– Dat leven in een stroom veel meer oplevert dan leven in stress.
– Dat naar je toe kan komen wat belangrijk is voor je leven i.p.v. te zoeken.
En zo is er nog veel meer te ontdekken tijdens de opleiding.

Dit is de beste opleiding die te volgen is. Zonder deze opleiding heeft geen enkele andere opleiding zin. Alleen het leven kan je tot een ervaren mens laten uitgroeien. Het feit dat we er zijn in een menselijke gedaante is daar het grootste bewijs voor. Elke andere (spirituele) opleiding heeft geen zin zonder deze opleiding. Alleen deze opleiding bepaald of je in het HIER EN NU aanwezig bent. Deze opleiding is de beste opleiding als het gaat over veranderingen. Je zult tijdens de opleiding ook regelmatig kunnen ervaren dat je anders met allerlei zaken omgaat dan voorheen. Dat is een teken dat je groeit, dat er veranderingen hebben plaats gevonden simpelweg door het levenspad te bewandelen. Soms zul je merken dat je iets opnieuw moet doen. Dat kan een teken zijn dat je iets hebt over geslagen. Je krijgt dan ook steeds weer de mogelijkheid om alsnog te doorlopen wat je overgeslagen hebt. Je krijgt er geen cijfer voor en geen beoordeling. Jouw opleiding is al vast gesteld voordat je incarneerde en elk aspect dat daarvoor nodig is zal je worden aangeboden, net zo lang tot je er doorheen bent gegaan. Onderweg kun je natuurlijk wel eens wat hulp gebruiken van een therapeut of andere wijze van support. Zoals al gezegd is is er weinig integriteit in het land van spiritualiteit dus zorg voor een betrouwbare support en zoek uit of je toe bent aan een eventuele cursus. Zo niet, zorg dan dat je support vind waar je echt wat aan hebt. Een goede therapeut is beter dan een cursus waar je niet aan toe bent.

De opleiding kent zoveel varianten als er mensen zijn. Ieder mens is er met zijn of haar eigen bedoeling. Zo is de opleiding per mens aangepast voor die bedoeling.

Heel veel succes met de opleiding…….en vooral: VEEL PLEZIER.