Ontwaken

Ontwaken

Als het over spiritualiteit gaat, wordt er vaal gezegd ‘ik ben spiritueel bezig’. Vaak gaat het dan over cursussen, opleidingen enz. Dat leidt echter nooit naar de werkelijke spiritualiteit. De werkelijke spiritualiteit is er namelijk al en het is er ook altijd geweest. Dat is wat we ZIJN. Waarom dan zoeken in cursussen etc? Het antwoord is simpel: omdat we dan in ons hoofd zitten en daar is de werkelijke spiritualiteit, het ZIJN, onbewust. Vanuit het hoofd zijn we naar buiten gericht en dus zoeken we ook buiten ons Zelf naar meer. Punt is alleen dat beleving van het leven alleen maar in ons lichaam tastbaar is.

Bij de vraag wat ‘ontwaken’ nou eigenlijk precies is moest ik denken aan één van de verhalen over 2012 waarin stond geschreven dat er een dimensie bij zou komen en wel de vijfde dimensie. Vaak wordt dan gezegd en geschreven dat er dan een ‘sluier’ verdwijnt die tussen de twee dimensies ‘hangt’. Die zou dan verdwijnen waardoor er dan een dimensie bij komt. Als ik dan kijk naar mijn eigen ‘ontwaken’ dan is het mijn bewustzijn dat ontwaakt is. Wat eerst onbewust zijn was werd bewust zijn. Persoonlijk ervaarde ik het ‘ontwaken’ als het uitzetten van mijn energie naar alle kanten. Op dat moment was ik me bewust van mijn energie, of aura misschien. Daaruit wordt dan duidelijk dat bewust zijn over energie gaat. Ontwaken houdt dan in dat er energie gewaar wordt. Of in ieder geval de toestand van de energie op het moment van ‘ontwaken’. Dat betekent niet direct dat dan alles als energie ervaren wordt. Als we dan nog in ons hoofd zitten, zoals ik zelf ook ervaarde, dan wordt ook bewust ervaren wat dat in houdt. Vanuit het hoofd is er dan spanning en strijdigheid en dat wordt dan ook bewust ervaren. Spanning is in essentie echter ook energie. Het is net als water, het stroomt staat stil en als het gaat vriezen wordt het ijs. Drie toestanden dus: stroom, stilstand en bevroren. De essentie is in alle toestanden het water zelf. Zo is het ook met energie. Het kan stromen, stil staan of bevroren zijn. Stromend noemen we het energie, stilstaand is het emotie en bevroren (ook wel emotie die vast zit) is het spanning. Energie is echter altijd de essentie, in alle drie de toestanden. Wat bevroren is kan ook weer ontdooien. IJs ontdooit als de temperatuur omhoog gaat zodat het water smelt en uiteindelijk weer gaat stromen. Met energie is het hetzelfde, spanning kan ontdooien waardor de energie uiteindelijk weer kan stromen. Het ontdooien gebeurt door emoties te beleven. IJs ontdooit doordat het warmer wordt, als we de emoties beleven worden we warmer naar ons Zelf. Emotie betekent ‘beweging’ dus dat zegt al genoeg, het brengt beetje bij beetje beweging in wat vast zit. Op die manier wordt de spanning ontdooit waardoor de energie uiteindelijk weer vrij kan stromen. Naar eigen ervaring is dit de enige echte ‘weg’ waardoor het bewustzijn op een gegeven moment kan ontwaken. Als we in ons hoofd zitten gaan we naar ‘boven’, het hoofd. Als we dwars door alle emoties heen gaan, gaan we naar beneden, richting onze eigen basis. Dat is wat ‘het innerlijke pad’ genoemd wordt. Dat ‘ontdooien’ is een hele (menselijke) ontwikkeling. De beleving ervaren we dan ook IN het lichaam. Dan kan er een moment komen dat het bewustzijn ontwaakt waardoor alles bewust ervaren wordt, zowel wat het hoofd in houdt als wat het lichaam in houdt. Het wordt dan een overgang van het hoofd naar het lichaam, net zolang tot alles open is, heel is, in verbinding is, of wat voor woorden er ook aan gegeven kunnen worden. Dat hele ontwikkelingsproces is dan vanuit het lichaam en gaat over voelen. Door ontwaken wordt gevoeld wat er is, of dat nou spanning is, emotie of energie. De ontwikkeling houdt de overgang in van spanning naar energie. Daarbij kan alles aan eigen lichaam gevoeld worden. Voelen houdt hierbij in dat het tastbaar is wat er is, net zoals wanneer we fysiek iets voelen als we het vast pakken. Energie ervaren houdt dan ook in dat dingen tastbaar worden. Alles is op dat niveau één.

Een andere vraag is dan wat het maakt dat er onbewustheid is. Dat is wanneer we in ons hoofd blijven ‘hangen’. Dan beleven we niet wat er is want dat beleven is in het lichaam. Denkende aan het verhaal over de vierde en vijfde dimensie en de sluier die daartussen zou gaan verdwijnen werd mij duidelijk dat het ontwaken hetzelfde in houdt. Er verdwijnt een ‘sluier’ waardoor energie ervaren wordt, in welke toestand het dan op dat moment ook is. Wanneer we energie gaan ervaren komt er ook een dimensie bij. We kunnen energetisch dingen van vroeger, die nooit doorleefd zijn, gaan voelen. Dan is vroeger ‘hier en nu’. Tijd (en afstand) verdwijnen en dan is het een 4D ervaring. Ook kan de wereld om ons heen energetisch gevoeld worden in een verbinding. Ontwaken houdt dus ook in dat er een dimensie bij komt. Als er dan nog spanning ervaren wordt zal dat eerst moeten ontdooien. Daardoor maken we echter de aardse, innerlijke, weg mee naar heelheid, verbonden…ZIJN. Juist door die weg gaan we anderen begrijpen in hun strijdigheid, hun ‘problemen’ enz. Dan wordt dat de opleiding want dan komen we alles innerlijk tegen en gaan we dingen leren kennen zodat we ze steeds meer en beter gaan HERkennen, ook bij anderen. Zo ontstaat er begrip, betrokkenheid, respect, enz. Dat zit allemaal IN ons Zelf en wordt dan ook ont-wikkeld. Alles is van binnen en de buitenwereld is een spiegel om er dan bij te komen. Wanneer we zover zijn dat we dwars door alle emotie heen gaan, komen we alleen nog ons Zelf tegen door spiegeling van de buiten wereld.

Wat houdt dan die sluier in? Die wordt gevormd door alles wat er (onbewust) in het hoofd om gaat, alles waardoor er controle is. Eigen ervaring liet zien dat dat oordelen, overtuigingen, verwachtingen, voorwaarden, herinneringen etc. zijn. Die zitten in het hoofd en gaan opspelen zodra we geraakt worden in ons gevoel. Die zaken in ons hoofd zorgen ervoor dat er een scheiding is tussen de ondoorleefde ervaring (opgeslagen in ons Zelf) en de herinnering. De herinnering zit in ons hoofd en zo ontstaat de emotie. Wanneer we in de herinnering blijven ‘hangen’ beleven we niet de emotie waardoor de spanning juist groter wordt. We hebben met de emotie dus maar twee mogelijkheden: onderdrukken (hoofd) of beleven (lichaam). Wordt het onderdrukt dan overheersen de overtuigingen, oordelen etc en die vormen de sluier die over het bewustzijn hangt. Dan kijken we vanuit ons hoofd alleen nog naar de 3D wereld. Zo wordt dan duidelijk dat 3D alleen in het hoofd gezien wordt, naar buiten en dat in het lichaam (energetisch) 4D ervaringen beleefd kunnen worden. Daarvoor zorgt in eerste instantie het ontwaken dat de sluier laat verdwijnen. Dat houdt dus echter niet in dat we direct energie gaan ervaren. Er zal dan eerst een periode zijn van ontwikkeling waarbij ervaren kan worden wat hoofd in houdt: strijdigheid, controle op de innerlijke beleving. Dat kan een chaotische fase zijn, afhankelijk van hoe we zelf in elkaar steken, hoe de verhouding is tussen hoofd en lichaam, tussen denken en voelen. De één zijn hoofd is extremer dan de ander zijn hoofd en we hebben allemaal onze eigen doelen, vragen, onderzoeken etc in het leven. De kern is bij iedereen echter dezelfde, het verhaal er omheen is alleen verschillend. We kunnen vanuit dat verhaal alleen wel terug naar het bewust ZIJN.

Het kan ook anders verwoord worden. Om te ervaren wie we ZIJN moet alles afgeleerd worden wat aangeleerd is, door de buitenwereld. Wat we van de buitenwereld leren gaat in ons hoofd zitten als herinneringen etc. Als we afleren wat we aangeleerd hebben gekregen dan blijven we uiteindelijk Zelf over. Dat afleren wat in het hoofd zit kan alleen door de emotie werkelijk afgeleerd worden want dat gaat niet over ons Zelf. Persoonlijk ging ik zien dat het helemaal niet mijn eigen gedachtenwereld was wat er in mijn hoofd om ging. Mijn eigen gedachten wereld vond ik in mijn lichaam. En later ervaarde ik mijn gedachten wereld in de energie om me heen, zonder zelf te denken. Op dat moment voelde ik dus dat ik denk. Dat in tegenstelling tot het hoofd waarin we denken dat we voelen terwijl het voelen alleen maar in het lichaam ervaren kan worden. In het hoofd denken we dus alles maar wordt het niet beleefd. Daar denken we dat we voelen maar voelen niet, daar denken we dat we alles weten maar als eenmaal een moment van weten ervaren is ontdekken we dat we niets weten. En zo gaat het in ons hoofd met als, we denken dat…maar we kennen dan niet de werkelijkheid omdat die in het lichaam ervaren wordt. Ontwaken stelt wat dat betreft niets voor, dat gebeurt in een fractie van een seconde. Daarna begint het pas, als we gaan ervaren hoe het dan voelt hoe we op dat moment in elkaar steken. DAT wordt bewust en dan is er nog een ontwikkeling gaande om via een aardse weg de werkelijke, innerlijke, spiritualiteit te ont-wikkelen. Dan gaat het om de wil van de ziel in plaats van de wil van het ego.