Wat is de NT

Wat is de Nieuwe Tijd

Er is veel geschreven over de Nieuwe Tijd. talloze verhalen over hoe de wereld zal veranderen. Veel channelings die vanuit bewustzijn een beeld schetsen van wat ons te wachten staat zijn te vinden. Hoe en wat zullen we als mens moeten ervaren. Veel van die verhalen worden energetisch verwoord terwijl wij het als mens op een menselijke manier zullen moeten zien veranderen. Veel verhalen gaan over liefde, eenheid, verbinding enz maar wij als mens zullen onder ogen moeten komen wat er dan moet veranderen. De mens leeft met een getraumatiseerd verleden dat letterlijk in onze lichamen ligt opgeslagen. dat is op het vlak van de ziel. Van daaruit zal er dan iets moeten helen zodat de wereld er anders uit gaat zien. Er wordt wel gezegd dat alles aan het daglicht zal komen en wat we nu allemaal zien gebeuren is daar een uiting van. Energetisch kunnen dingen zo veranderd worden maar het menselijk lichaam moet zich dan nog aanpassen. Wanneer de energetisch invloed o ons te neemt maar de mens in verzet is tegen verandering, wordt dat verzet groter. Dat uit zich in o.a. machtsvertoon, ziekte, enz. Die sterkere energetische invloeden brengen het op die manier aan het daglicht. Zo ontstaat er steeds meer chaos. Maar vanuit chaos ontwikkelingen zich weer nieuwe mogelijkheden. wat we nu zien gebeuren breekt het oude systeem af maar omdat de mens in verzet is gaat dat met angst en onzekerheid gepaard omdat er verzet tegen is.

Over de nieuwe tijd wordt in veel verhalen nog steeds in tegenstellingen gesproken. Sommige verhalen hebben het over geven en ontvangen. Dat is nog steeds een dualistische uitspraak terwijl het om de eenheid gaat, de kern. Geven en ontvangen duidt op een horizontale gedachte terwijl het om onze eigen stroom gaat. Die is verticaal. Het gaat niet over geven en ontvangen maar over ‘in die stroom zijn’. Dan vallen geven en ontvangen volledig weg. Immers, als iedereen in zijn of haar eigen stroom verkeerd hoeft niemand meer iets te geven aan, of ontvangen van, een ander. Als die stroom door ons heen vrij is dan zijn we in een staat van ZIJN. En DAT is waar de nieuwe tijd over gaat. Dat vereist een ontwikkeling van onbewust zijn naar bewust zijn. een wereld van vrede en eenheid is in de mens individueel. De nieuwe tijd is de tijd dat elk mens zo IS. Dat is tevens het idee van terug naar de natuur gaan. Dat houdt echter veel meer in. Beter kan er gezegd worden ‘terug naar natuurlijk’. Als we daar zijn dan zijn we in verbinding met alles en iedereen, tot en met de kosmos toe. dat is op energetisch vlak, vanuit de ziel gezien.

Als de nieuwe tijd er werkelijk komt dan zullen we uiteindelijk ontdekken dat we een ziel zijn en een lichaam hebben. Voor ons is het de bedoeling om mens met een ziel te worden. Dan kunnen we vanuit ons lichaam de energetische eenheid van alles en iedereen beleven. Zintuigen maken tastbaar wat er werkelijk is. Als we in de stroom zijn nemen we waar wat er materieel gezien werkelijkheid is en we kunnen met onze zintuigen ook energetisch waarnemen als we in de verbinding gaan. Dan ervaren we 4D momenten. Daarbij wordt er vaak gezegd dat de 5de dimensie erbij komt. Sommigen schrijven ‘we gaan naar de 5de dimensie’. Dat is dan niet de juiste interpretatie. Ons lichaam KAN niet naar de vijfde dimensie gaan, die kan alleen in de derde dimensie bestaan. Als we naar de vijde dimensie gaan zijn we hier niet meer fysiek als mens. De 5de dimensie komt er dus bij als mens. DAT is wat bewustzijnsverruiming in houdt. Als we bewust zijn en energie ervaren, ervaren we 4D momenten. Wanneer de vijfde dimensie er dan nog bij komt houdt dat een bewustzijnsverruiming in. En daarvoor moeten we volledig vrij anders wordt het een enorme confrontatie. Er zijn enorme krachten waar we onder invloed van staan. Wanneer de vijfde dimensie erbij komt hebben we dar als mens rechtstreeks mee te maken. Dan staan we in directe verbinding met die enorme krachten. Als we echter zelf al in de stroom zijn kan het lichaam dat ook aan want we zijn dan al vrij.

De nieuwe tijd gaat dus over een wereld waarin de mensheid in zijn totaal in de stroom is, elke lichaam in de stroom is zodat er een samenleving is waardoor de wereld er heel anders uit gaat zien. Daarvoor moet het getraumatiseerde verleden geheeld worden zodat de energie weer gaat stromen. Wordt dat geheeld dan werkt dat in de energie van de hele planeet en de kosmos door. Energetisch is alles immers één dus ook dat getraumatiseerde verleden heeft invloed op de Aarde en de kosmos. De Aarde zou dan in zijn geheel veranderen door grote energetische invloeden. De mens moet het alleen op een aardse manier doen. Wat er in deze tijd zichtbaar is, hoe de mens bezig is, is een uiting van het getraumatiseerde verleden. Als dat geheeld wordt komen we dus in de Nieuwe Tijd terecht.