Vergeving

Vergeving

We horen nog wel eens dat we anderen onvoorwaardelijk moeten vergeven om zelf rust te ervaren. Dat kan soms best lastig zijn. Het kan soms gebeuren dat we te gemakkelijk over zaken heenstappen om verder te willen gaan. Vergeving kan op twee manieren. We kunnen klakkeloos zeggen dat we iemand vergeven en daarna doorgaan met ons leven maar de emotionele lading is daarmee nog niet losgelaten. Op deze manier vergeven we met ons hoofd, ons verstand en daarmee zitten de emoties nog wel in ons gevoel. Echte vergeving is dan ook een samenwerking. Als iemand vraagt om vergeving kunnen we dus met woorden gemakkelijk vergeven maar om iemand die ons gekwetst heeft werkelijk te vergeven is veel meer nodig en wel op gevoelsniveau. Wanneer iemand ons gekwetst heeft of wanneer we ons door iemand hebben laten kwetsen is het in eerste instantie belangrijk om kwetsbaar en open te durven zijn. Dat geldt voor allebei. Degene door wie we ons gekwetst voelen kan iets zeggen over wat hij of zij gedaan of gezegd heeft. Bijvoorbeeld toegeven dat het verkeerd aangepakt is. Wanneer degene door wie we ons gekwetst voelen ons in ons gevoel weet te raken, door vanuit het eigen gevoel te spreken, zijn we in staat om ook vanuit ons gevoel die persoon te vergeven. Op die manier komen we dichter bij elkaar. Wanneer dat alles vanuit het hoofd gebeurt zal de eerste de beste ontmoeting weer confronterend zijn. Excuses in de vorm van allerlei redenen waarom die persoon ons gekwetst heeft zijn geen ingang tot vergeving vanuit het gevoel. Die persoon praat dan over zichzelf en daarmee wordt ons gevoel niet geraakt. Eerder nog zal het egoïstisch overkomen en daarmee leidt het alleen maar weer tot een strijd. Dit stuk is gezien vanuit het beeld dat iemand ons gekwetst heeft maar andersom geldt natuurlijk hetzelfde. Wanneer we zelf iemand gekwetst hebben zijn de rollen simpelweg omgedraaid, we moeten dan de persoon die we gekwetst hebben in zijn of haar gevoel moeten weten te raken om vergeving te krijgen.
Door in samenwerking te vergeven komen we dichter bij elkaar. Vooral voor erg (over)gevoelige mensen is het belangrijk om op zo’n manier aan vergeving te werken. Het werkt heel persoonlijk en het is goed voor contacten. Op die manier laten we ons van de kwetsbare, menselijke, kant zien. Iemand moet dan wel heel egoïstisch bezig zijn als hij of zij dan nog daar overheen denkt te moeten lopen. Als we werkelijk kwetsbaarheid tonen kunnen we een ander zo raken dat hij of zij zich wel bedenkt om er overheen te lopen. Als dat toch gedaan wordt kan die persoon niet niet met zijn of haar eigen gevoel omgaan, laat staan met dat van een ander.
Om echt te vergeven werkt het dus het diepst als we van de ander signalen ontvangen die ons gevoel raakt. Vooral voor erg (over)gevoelige mensen is dat een erg goede ondersteuning om te kunnen of leren vergeven.  Wezenlijk gezien is het echter uiteindelijk de bedoeling dat we ons Zelf vergeven