Relaties

Relaties

Een interessant onderwerp zijn relaties. In relaties gebeurt heel erg veel waar we als mens iets van kunnen leren, als we ons ervoor openen. Gemiddeld ziet een relatie eruit als ‘huisje, boompje, beestje’. Er gebeurt echter heel erg veel van binnen. Als we dat niet door hebben kan een relatie zich niet verdiepen. Vroeger bleven mensen bij elkaar omdat dat zo hoorde, ongeacht of het goed liep of niet. Tegenwoordig lopen heel veel huwelijken op scheidingen uit. Het is dan niet wat er van verwacht werd. Mensen zijn echter zo naar buiten gericht dat niet wordt waar genoem wat er van binnen allemaal gebeurt. Mensen gaan samen wonen en richten zich voornamelijk op materiële zaken, zoals het kopen van een woning, een auto, het laten inbouwen van een luxe keuken en andere materiële zaken. In het begin is er een gevoel van verliefdheid maar naarmate de tijd verstrijkt raken mensen vaak verstrikt in conflicten. En vaak begrijpen ze dan niet dat een relatie de kans is om ons te verdiepen in ons Zelf en daardoor ook de relatie met (de) ander(en). Mensen spiegelen elkaar in hoe het er van binnen aan toe gaat. In het begin begint het oppervlakkig en is er een gevoel van verliefdheid. Dat is geen liefde. Liefde moeten we in ons Zelf ontdekken en laten groeien. Verliefdheid is niets anders dan een oppervlakkige reflectie door de ander. Verliefdheid komt voort uit het feit dat we van de ander afhankelijk zijn om iets te voelen. Dit omdat we niet in ons Zelf voelen wat daar allemaal gebeurt. Na verloop van tijd verdwijnt het oppervlakkige gevoel van verliefdheid. We vragen ons dan af hoe dat komt. Dat zit hem in het feit dat, hoe langer we elkaar kennen, hoe dieper we door de ander gespiegeld, getriggerd, worden. In dat diepere komen we onze spanningen tegen, onze gekwetstheid. Het is de bedoeling dat we als mens die gekwetstheid emotioneel doorleven zodat we ons Zelf kunnen ontdekken en wat er van binnen in de diepte allemaal mogelijk is. De verliefdheid verdwijnt en de confrontatie (met ons Zelf) begint.

Wij mensen zijn ook altijd op zoek naar relaties. Dat doen we vanuit ons hoofd. We zoeken naar iets wat WIJ WILLEN. Maar wat wij willen is meestal niet wat we nodig hebben om te kunnen groeien en ontwikkelen als mens. Als we niet meer zoeken komen we tegen wat we nodig hebben. Dan wordt het voelbaar als we iemand TEGEN KOMEN, ONTMOETEN die bij ons past. Dat uit zich dan in (pure) chemie. Dat is een ontmoeting in een energie die op elkaar aansluit. Dat wil niet zeggen dat we dan bij die ander blijven voor de rest van ons leven. We leren van elkaar en soms kan dat heel kort duren omdat we iets duidelijk moeten krijgen.

Een ontmoeting kan op drie vlakken gebeuren, de miltchakra (de meest aardse energie om te beginnen, sexualiteit, creativiteit, levensenergie, lichamelijkheid), de zonnevlecht (de wil) of het hartchakra (Liefde). De meeste mensen denken dat Liefde de beste manier is om elkaar te ontmoeten maar een ontmoeting op dat vlak kan niet blijven bestaan als er op de lagere vlakken geen ontwikkeling heeft plaats gevonden. Meestal gaan relaties over de zonnevlecht, de wil. We zoeken naar wat WIJ willen. En vaak loopt zo’n relatie op de klippen omdat we het vanuit ons hoofd invullen. Dit uit zich in onder andere de uiterlijke wensen, bepaalde karaktereigenschappen, opleidingen, maatschappelijke status, inkomen enz. Er zijn tegenwoordig een heleboel relatiebureaus die geld verdienen aan het bij elkaar brengen van mensen aan de hand van dit soort wensen. Zijn we zo onzeker en gefrustreerd geworden dat we zelf niet eens meer relaties aan gaan zonder deze commerciële bureau’s? Dat zegt een heleboel over ons Zelf. Bovendien hebben mensen vaak allerlei verwachtingen. Een uitspraak die ik persoonlijk eens van een vrouw hoorde was: “als ik een partner heb moet hij elke dag naar mij verlangen”. Deze vrouw heeft dan niet door dat ze in haar hoofd een grote ilusie creëert. Er is niemand die elke dag naar zijn of haar partner verlangt. Waarom niet? Omdat het leven over veel meer gaat dan alleen de partner. Zo’n vrouw laat dan eigenlijk een stuk eenzaamheid zien die ze ingevuld wil zien. Ze heeft echter niet door dat ze dat zelf hoort in te vullen door haar Zelf te gaan leren kennen. In plaats daarvan creëert ze in haar hoofd een substituut die op de buitenwereld is gericht. Wanneer ze een relatie aan gaat en ontdekt dat haar partner niet elke dag naar haar verlangt, raakt ze teleurgesteld. Dat heeft dan niets met haar partner te maken. De teleurstelling die ze voelt komt dan uit haar eigen verwachtingen, gedachten, voort. Zodra ze geen verwachtingen meer heeft zal ze ook niet teleurgesteld worden. Zo komt elke reactie die we ervaren voort uit onze eigen gedachten (verwachtingen, wensen, enz zijn ook allemaal gedachten). Als deze vrouw zich teleurgesteld zou voelen komt dat doordat haar partner in haar reflecteert dat ze zichzelf tekort doet door haar verwachtingen.

Een ontmoeting in de energie van het hart beschouwen sommige mensen als het mooiste wat er is. Bij sommigen werkt het goed maar bij anderen weer totaal niet. Energetisch gezien stellen de chakra’s verschillende ‘dichtheden’ voor, net als de verschillende sferen of dimensies. Hoe hoger de demensie hoe verfijnder de energie. Met de chakra’s is het net zo. Hoe hoger de chakra hoe verfijnder de energie. Dat betekent dat we met de meest dichte energie zouden moeten beginnen. Persoonlijk is dat voor de mens de basischakra. Dat is onze gronding, aarding, om te kunnen bestaan op het aardse vlak. Zonder een basis kan niets echt bestaan. In een relatie is het hartchakra een verfijnde energie waar we naartoe moeten groeien. In het leven komen we dingen ontdekken en uitwerken. We hebben een lading bij ons wat door veel mensen karma wordt genoemd. Dat kunnen we als een ‘last’ beschouwen maar ook als de mogelijkheid om ons Zelf te leren kennen. In relaties krijgen we de kans om dat te doen. Het hartchakra is dan een te verfijnde energie om mee te beginnen. Persoonlijk heb ik mee gemaakt in zo’n ontmoeting dat het juist een moeilijke relatie was. Dit omdat het alles behalve aards is. Zo heb ik nog een paar voorbeelden gezien waarin een relatie in de energie van het hart op het aardse vlak totaal niets hoeft te betekenen. Zo’n relatie heb ik zelf meegemaakt als het herkennen van een zielscontact en dat heeft niets met het aardse leven te maken. Zo kan zich dat ook uiten in het feit dat allerlei ideeën niet geraliseerd kunnen worden. Een voorbeeld is een koppel dat allerlei ideeën heeft die in hun hoofd zitten maar die geen van allen gerealiseerd worden. Dan heb je te maken met gedachten die in de realiteit geen potentieel hebben. Het blijven dan alleen maar gedachten en niet meer dan dat. In zo’n relatie krijgen we dan letterlijk ‘geen poot aan de grond’. Dat betekent dat het niet op het aardse vlak gerealiseerd kan worden. Simpelweg omdat beide partners geen basis in zichzelf hebben opgebouwd.

Een relatie in een ontmoeting vanuit de energie van de zonnevlecht (de wil) of de hartchakra (liefde) betekent dus helemaal niet dat het per definitie een goede relatie hoeft te zijn. De meest aardse energie waar we elkaar in kunnen ontmoeten is in de energie van de miltchakra (sexualiteit, creativiteit, levensenergie, allemaal dezelfde energie, lichamelijkheid). Dat uit zich in een heel fysieke relatie. Dat is daarom ook de meest aardse ontmoeting. Het lichaam is de aardse uiting van ons hele wezen, dat deel wat alleen maakt dat we op aarde kunnen bestaan. Niets mooier dan ook om elkaar te ontmoeten in de energie daarvan. Dat is tevens de meest ‘dichte’ energie waar een ontmoeting in plaats kan vinden als we de chakra’s naar boven toe zien als steeds verfijndere energie. In die zin nemen we ook iets ‘zwaars’ mee het leven in. We komen dat uitwerken zodat we steeds ‘lichter’ worden. Zo kunnen we weer dat in onze diepte terug vinden dat al verlicht is, wat niets meer betekent als dat het helemaal zuiver is: onze ziel. Als we daar terug komen, hebben we al onze ‘zwaarte’ doorleefd en kunnen we leven wie we diep van binnen zijn. Dan zijn we weer heel. Dat kan zich ontwikkelen in een relatie waarin je samen die diepte in gaat. Dan hebben we de meest aardse ontmoeting nodig om mee te beginnen, de ontmoeting in de energie van de miltchakra. In hetzelfde gebied zit de energie van ons ondoorleefde verleden of karma. Een ontmoeting in de energie van de miltchakra, waardoor een relatie fysiek begint, gaat o.a. over het voelen door lichamelijk contact. Als mens is gevoel belangrijk en voelen moeten we vaak weer leren. De meest aardse manier om te gaan voelen is elkaars lichaam. Door een aanraking wordt er veel meer aangeraakt dan alleen het lichaam. Seks is ook fysiek en heeft direct invloed op de energie en emoties in ons onderlichaam als daar van alles vast zit. Een orgasme werkt vaak door op het hele lichaam en brengt op dat moment beweging of beroering in het lichaam. Een orgasme is in die zin veel meer dat een zaadlozing van de man, al dan niet in de vrouw. Een orgasme kan door het hele lichaam heen werken. Ontwikkelde mensen kunnen het ervaren als een stroming van de helende energie. Het orgasme dat we meestal ervaren komt voort uit ondoorleefde emoties. Daardoor ‘komen we klaar’ zoals we dat dan noemen. Er zijn ook mensen die zeggen dat ze de geen sex meer willen zonder een hartsverbinding. Sex en liefde zijn echter twee verschillende energieën, twee verschillende ‘dichtheden’ of energieniveau’s. Sex heeft te maken met de miltchakra (lichamelijkheid) en liefde met de hartchakra. Feit is dan, als mensen zeggen geen sex meer te willen zonder een hartsverbinding, dat de sex wordt afgehouden omdat dat geen liefde laat voelen. Natuurlijk niet, sex komt niet uit het hart, liefde wel en liefde komt niet uit de miltchakra, sex wel. Wanneer mensen zeggen dat ze geen sex meer willen zonder een hartsverbinding is dat dus een verwrongen beeld. Het zijn twee verschillende energieniveua’s. Feit is echter dat emotionele ontwikkeling beiden vrij kan maken, zowel de hart- als de miltchakra. Het is niet de één of de ander, het is allebei. Emoties kunnen op beiden niveua’s de energie blokkeren. Wanneer emoties doorleefd worden worden ook beiden zachter en niet één van beiden. De uitspraak dat mensen geen sex willen ervaren zonder een hartsverbinding maakt het alleen maar dat beiden niet kunnen ontwikkelen. Willen we de hogere energieën laten ontwikkelen dan kan dat niet zonder de lagere energieën te laten ontwikkelen. We hebben nu eenmaal een lichaam waar we ook van mogen genieten en sex hoort daar ook bij. Sex zonder hartsverbinding betekent dan dat we alleen via het hart sex willen ervaren maar dat kan dus niet want sex is een ander niveau, een ander dichtheid. Ook die moet de kans krijgen zich te ontwikkelen. Aan sex kunnen we ook merken hoe we er voorstaan. Als we ontwikkelen gaat alles dieper, dus ook de sex. Bovendien kan er nooit een verbinding met een ander bestaan als we niet eerst in de verbinding in ons Zelf zijn. Willen we dan een hartsverbinding met de ander ervaren dan moeten we die eerst met ons Zelf ontwikkelen. In feite kunnen we alles alleen maar in ons Zelf ontdekken en laten ontwikkelen en dat met de ander delen.

Een ander belangrijk onderwerp dat zich kan ontwikkelen in relaties is communicatie. Dat ontwikkelt mee als we door onze emoties heen gaan. Hoe we ervaren wat de ander zegt zit hem ook voornamelijk in onze eigen gedachten. We reageren niet op de woorden van de ander, we reageren op de ‘lading’ achter de woorden. Dat is meestal een emotie. Daardoor worden we geraakt in onze spanningen en ondoorleefde emoties. Wanneer iemand iets tegen ons zegt wordt er iets in ons geraakt dat met het verleden te maken heeft. In ons hoofd komt de herinnering erbij en zo ontstaat de emotie. Dat is een moment dat we de emotie kunnen doorleven. We worden dan geraakt in dat wat al lang geleden gekwetst is geraakt en wat we niet hebben doorleefd. Willen we in zo’n geval weten wat de ander bedoelt dan kan alleen de ander dat op zo’n moment duidelijk maken. En alleen als die dan eerlijk is. Wat de ander bedoelt hoeft dus helemaal niet te zijn wat we zelf ervaren of invullen aan de hand van zo’n emotionele reactie. Ook hier ligt de invulling over de buitenwereld weer in onze eigen herinneringen. En die komt vaak niet overeen met wat de ander bedoelt. Daarom is het belangrijk onze emoties, karma, te doorleven zodat we op een gegeven moment niet meer zo vanuit de invulling vanuit het verleden leven en ons Zelf kunnen zijn. Ook dit kunnen we alleen maar leren in een goede relatie en in het leven zelf. De communicatie met de buitenwereld ziet er net zo uit als de communicatie met ons Zelf. Een bijkomend verschil is het man-vrouw verschil. De relatie tussen man en vrouw geeft ook de relatie weer tussen manlijk en vrouwelijk in ons lichaam. Ook hier weer: zo binnen, zo buiten.

In relaties kunnen we dus veel over ons Zelf leren. We kunnen ons Zelf leren kennen in de relatie met de ander. Ook als we naar buiten gericht zijn worden we gespiegeld door de buitenwereld. Het moeilijke daarvan is dan dat we ons Zelf en onze te doorleven zaken niet aan (kunnen) gaan. Willen we een mooie relatie met de ander opbouwen dan is het zaak om tegelijkertijd een mooi relatie met ons Zelf te ontwikkelen. Daardoor wordt het met de ander ook mooier. Eerst naar binnen en van daaruit met de buitenwereld. Andersom werkt het niet. Als we dan de drie verschillende vlakken even naast elkaar zetten dan zijn relaties gebaseerd op een herkenning die vanuit drie vlakken kan plaats vinden: vanuit het denken (hoofd, ik wil of zonnevlecht), vanuit het voelen (miltchakra, het gevoel) of vanuit de ziel (hart). De belangrijkste relatie wordt dan gevormd door deze drie vlakken in ons eigen lichaam. Wanneer denken en voelen met elkaar verbonden raken komen we bij ons Zelf uit. Liefde is de verbinding van denken en voelen. En dat is de belangrijkste relatie. Daardoor zijn we ons Zelf. Dan kan gezegd worden dat we van ns Zelf houden. Ons Zelf is in het lichaam. Dit is ook wat ‘een staat van ZIJN’ in houdt. Dan zijn we van binnen ook vrij want alle spanning is eruit, de energie stroomt vrij, we zijn open of heel. En zo kunnen er verschillende verwoordingen aan gegeven worden.