Herkenning

Herkenning

Waarom zijn veel mensen zo zoekende? Wat is het grote probleem of het grote gemis in de wereld? Aan de hand van een diepgaand proces, de vragen die ik heb gekregen en sommige reacties op het gastenboek ben ik tot een antwoord gekomen. Waar het volgens mij om gaat, wat het grote gemis bij mensen is, is ‘herkenning’. Die herkenning heeft alleen niets met het hoofd te maken. Althans, niets met wat daar in om gaat wat uit de buitenwereld afkomstig is. Dat maakt het juist dat er zoveel gezocht wordt en vooral in de buitenwereld. Juist vanuit die ‘aangeleerde’ gedachten wereld in plaats van onze eigen werkelijke gedachten. Wat er in ons hoofd opgeslagen is vanuit de buitenwereld maakt het dat we zoeken naar oplossingen omdat we daar denken dat er problemen zijn die opgelost moeten worden. Maar als we één probleem hebben opgelost, komen we het volgende probleem tegen en komen we tot de conclusie dat het nog steeds niet is opgelost. Wezenlijk verandert er dan niets. Problemen oplossen, wat we naar buiten doen, kan dus innerlijk nooit iets veranderen. Maar wat er van binnen speelt KAN niet opgelost worden want ‘oplossen’ is een gedachte die controle in houdt. Als we dan naar een groter plaatje gaan kijken dan is elk stukje verandering geen oplossing maar een stapje in een proces van ‘ontwikkeling’. Dat is dan meteen het enige wat werkelijk iets wezenlijks verandert: ONTWIKKELING. Dan is de vraag hoe een ontwikkeling eruit ziet en dat is innerlijk. Maar vaak zoeken mensen naar oplossingen van zaken die er gewoon ZIJN en nooit opgelost kunnen worden. Dit omdat het hoort bij het herkennen van dingen. Dan is de volgende vraag hoe je dingen herkent. Herkenning vinden we in de ander. Om echter HERkenning te vinden is het zaak om dingen in ons Zelf te LEREN KENNEN. Daardoor HERkennen we het in de ander. En herkennen houdt in dat we het gaan voelen. Met ons hoofd herkennen we niets. De grote illusie is vaak dat we proberen iets op te lossen wat we voelen. Dat is onmogelijk. Wat we voelen wil iets zeggen en dat kan alleen maar ‘ontwikkeld’ worden, niet opgelost. Alleen de aangeleerde gedachten denken in ‘oplossen’ en dat is strijdig met ons Zelf. Willen we ons Zelf leren kennen dan gaat het over ‘ontwikkelen’, niet over ‘problemen oplossen’. Herkenning kan in die zin al een bepaalde rust geven want iedereen voelt dingen. Herkenning kan zijn van het kleinste dingetje tot een totaal gevoel van verbondenheid. Voelen doen we in ons lichaam. Daar voelen we hoe het ervoor staat. Het werkelijke voelen is gekoppeld aan de ziel en dan gaat het over energie. Dat kan ‘ontwikkeld’ worden (niet opgelost). Tot het zover is voelen we wel ons lichaam maar dan is dat spanning. Dat ontwikkelt door de emotie die is gekoppeld aan de hersenen. Dan zit het hem vooral in de overtuigingen, de oordelen, herinneringen enz. DAT hebben we van de buitenwereld mee gekregen.

Wat we dus alleen kunnen is ‘innerlijk ontwikkelen’ om werkelijk iets te zien veranderen, wezenlijk te veranderen. Alleen materiële zaken kunnen opgelost worden. Om dan te veranderen, te ontwikkelen, is er maar één manier: aan gaan wat we in ons Zelf tegen komen en er dwars doorheen gaan. Dat gaat over emoties, dat brengt beweging in de spanningen en bouwt de energie op. Ont-wikkelen houdt in die zin in dat we de wikkels verwijderen om datgene wat we ZIJN. Innerlijk gezien gaat het dan over het afbreken van overtuigingen, oordelen, herinneringen e.d. in ons hoofd die spanningen opbouwen in het lichaam en die vast houden. Dat is een heel proces dat een hele tijd kan duren. Tijdens dat proces kunnen we echter wel ‘herkenning’ vinden in anderen. De diepste herkenning die er kan zijn is direct vanuit de ziel die herkenning vindt in het ‘heel zijn’ via iemand die ‘heel IS’. Dat gaat dan onbewust en in een oogwenk. Dan moet het lichaam zich nog aanpassen en dat gaat dan gepaard met een heel proces van ‘ontwikkeling’. Daar bestaat geen oplossing voor. Die ontwikkeling is een proces dat alleen maar van binnen werkt. Er is niets uit de buitenwereld dat die ontwikkeling kan doen, geen enkel ‘mens’, geen enkele techniek, geen enkel gesprek, geen enkele opleiding of cursus. We worden allemaal geraakt door anderen, dat is iets wat we overal tegen kunnen komen. Een totaal onbekende persoon kan ons in iets raken of triggeren. We kunnen op twee manieren geraakt worden. Wanneer we getriggerd worden door een persoon die vanuit zijn hoofd iets tegen ons zegt, die strijdig is, komt dat ook op die manier binnen en roept een strijdige reactie op. Maar als iemand echt goed in zijn lichaam zit kan zo iemd ons rechstreeks ik ons gevoel raken, zonder strijdige reactie, waar door de er ruimte is voor een emotie. Wanneer onze eigen overtuigingen dan niet gaan opspelen kunnen we door de emotie heen gaan. Dat betekent simpelweg ‘de emotie beleven’ tot het vanzelf weer rustig wordt. Door op die manier de emotie te beleven vindt er ontwikkeling plaats. Dan komen we dingen tegen, gaan ze leren kennen en kunnen dat in anderen en in ons Zelf HERkennen. Zo kunnen we ons verdiepen, wat in houdt dat elke nieuwe beleving van de emotie weer een klein stukje dieper gaat. Op die manier ontwikkelen we wat er in ons aan potentieel aanwezig is. Dat is dan een wezenlijk potentieel, een belevingswereld die we alleen maar zelf kunnen ontdekken.