Systeem

Het westerse beperkende systeem

Het westerse systeem van politiek, wat nog steeds een mannenwereld is, is een wereld die alleen maar over beperking gaat. Een mannenwereld is een wereld die voor vloeit uit het denken en alles waar over gepraat wordt is vanuit het denken een beperking. Vanuit een mannenwereld gaat het allemaal over controle en manipulatie. Er wordt gesproken over vrijheid maar die vrijheid is gebaseerd op gedachten en daarmee ook op controle, maatschappelijke waarden, regels en normen. Hoe kan vrijheid aan regels worden gekoppeld? Vrijheid gaat juist niet over regels. Vrijheid is een gevoel en kan niet aan waarden verbonden worden. De Nederlandse politiek is een mannenwereld die niets anders doet dan de boel onder controle te houden en te manipuleren. Mensen worden vanuit de mannenwereld ook niet gezien als mensen maar als een (sofi)nummer, als een functie in het systeem. De politiek sprak erover dat het socialer zou moeten worden maar het tegengestelde gebeurt, het wordt steeds a-socialer. De manipulatie neemt steeds meer toe. De politiek bepaald het werk van mensen. Zo wil de politiek dat over een aantal jaren de helft van de bevolking een hbo diploma heeft. Premier Balkenende kondigde aan dat er 71000 banen in de zorg zouden komen waarmee al wordt aangegeven dat ze de mensen daar naartoe gaan manipuleren. Wie zegt dat mensen allemaal goed genoeg kunnen studeren om een hbo-diploma te halen? Wie zegt dat de mensen in de zorg willen werken?

‘Het gaat goed’ wordt er vaak gezegd door de politiek. Daarmee bedoelen ze dat het goed gaat met de economie maar met de mensen gaat het helemaal niet goed. De druk die de politiek en vele instanties op de mensen uitoefent maakt mensen ziek. Als je werkt wordt je door het bedrijf onder druk gezet. Als je ziek thuis komt te zitten door die druk wordt je door de instanties en politiek weer onder druk gezet om weer zo gauw mogelijk aan het werk te gaan zonder dat je de problemen werkelijk kunt oplossen. Vroeger was er de slavernij die fysiek met geweld gepaard ging. In deze tijd zou je kunnen spreken van een systeem waarin geestelijke slavernij wordt toegepast op de hele bevolking. Mensen hebben het alleen niet door dat het gebeurt. Toch zijn er groepen mensen die zien dat het niet werkt, die met dit systeem niets kunnen. Dat zijn vooral gevoelige mensen die de druk van het systeem ervaren. Die druk neemt steeds meer toe. Maar vroeg of laat kan het niet anders dan dat de mensen het niet meer pikken en zich tegen het systeem keren. Zolang mensen materieel gericht zijn zullen ze het zich niet bewust zijn maar wanneer de mensen gaan merken dat hun gezondheid door die manipulatie op de tocht staat zullen ze andere prioriteiten gaan stellen.

Wat is gezondheid eigenlijk? Voor het systeem is gezondheid niets meer dan een lichaam dat nog kan bewegen. Een gemiddeld gezondheidsonderzoek gaat alleen maar over lichamelijk onderzoek door de medische wereld. Als er aan het lichaam niets te zien is kun je voor het systeem gewoon functioneren. Ook dit is een beperking en controle van de mannenwereld die de beperkende gedachte over gezondheid in de wereld brengt. Gezondheid gaat veel verder, geestelijk, emotioneel, spiritueel, etc. De meeste fysieke spanning komt voort uit emoties die voelbaar zijn maar waar de medische wereld niet van kan aantonen dat het er is. Het is alleen door de mens zelf te voelen. De medische wereld is daarmee ook een beperkte wereld als het over gezondheid gaat. En zo gaat het in een mannenwereld, alles wordt aan banden gelegd, werk, vrijheid, gezondheid, etc, etc, etc. In een mannenwereld is niets wat het het lijkt. Alles wat er in gezegd en gedaan wordt is een beperking omdat het gaat over gedachten. Vanuit gevoel zal het pas meer zijn wat het is. Wanneer gevoel en denken samen gaan is het werkelijk wat het is. Een mannenwereld leidt uiteindelijk tot een ondergang van het systeem, vroeg of laat.

Er is sprake van dat de mens in de (nabije) toekomst een chip krijgt in hun lichaam waarmee alles geregistreerd kan worden wat je doet. Dit zou een vervolg op het paspoort kunnen worden. Daarmee worden de rechten van de mens geschonden. Dat maakt de geestelijke slavernij compleet. Het wordt dan ook tijd dat de mensen gaan ontwaken en gaan zien dat alles wat de mannenwereld neerzet pure manipulatie, controle en misleiding is omdat alles wat er gezegd wordt voortvloeit uit zeer beperkende gedachten. Een mannenwereld leidt tot ongezondheid, stress, ziekte, problemen, en dat neemt zienderogen toe. Wat is het nut om mensen onderdruk te zetten terwijl de werkgelegenheid afneemt. Bedrijven verhuizen naar het buitenland omdat het daar goedkoper is, eigen procukten verdwijnen en vanuit andere landen worden dezelfde producten geïmporteerd, fusies zorgen ervoor dat massa’s mensen hun baan kwijt raken, ontslag moet gemakkelijker worden enz. Wat betekent werk eigenlijk? Vrijwilligers doen beter en meer werk dan menig mens met een baan. De grootste conclusie over een mannenwereld is: het zijn alleen maar woorden (gedachten) en daarin spreken ze zichzelf tegen. Alles waar ze bang voor zijn creëren ze zelf. Via deze site dan ook: MENSEN, WORDT WAKKER, OPEN JULLIE OGEN EN DOE ER WAT AAN. Een mannenwereld zoals die er nu uit ziet is voorbestemd om ten onder te gaan. Het is slechts een kwestie van tijd en hoe lang dat gaat duren is mede aan de bevolking. Hoe langer de bevolking dit systeem toe laat, hoe meer druk er zal worden gezet door de politiek.

Een mannenwereld zoals het er vandaag de dag uit ziet is niets meer dan een groot podium waarop een toneelstuk wordt uitgevoerd. Iedereen speelt er een bepaalde rol in. En iedereen studeert die rol ook in. De één speelt de rol van vuilnisman, de ander de rol van technicus, een derde speelt de rol van bankdirecteur, een vierde speelt de rol van zwerver en zo is elk persoon op het podium alleen maar een rol. De rol wordt ingestudeerd door de opleidingen die gevolgd worden. Niemand, of weinig mensen, speelt zichzelf. Wat er in dat hele toneelstuk gezegd wordt zijn alleen maar woorden, vooral de politieke rollen. Daar wordt veel gezegd maar het blijft bij woorden die alleen uit gedachten komen. Als er verbetering aangekondigd wordt zijn dat alleen maar woorden. Vanuit de politieke rollen kan er geen verbetering komen voor de mensen want het draait niet om de mens, het draait om de economie. Als alles maar duurder en duurder blijft worden terwijl de inkomens gelijk blijven of naar beneden gaan, hoe kan dat verbetering zijn. Dat levert alleen maar meer onrust, stress en druk op. Als er vanuit allerlei instanties druk uitgeoefend wordt op de mensen om ze weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen omdat de economie zo belangrijk is, hoe kan dat een verbetering zijn? Verbetering gaat over gezondheid en gezondheid gaat over de mens in zijn geheel, lichamelijk, geestelijk, emotioneel, mentaal etc. Gezondheid gaat niet alleen over het lichaam en de psyche. Dat is wel waar de medische wereld de mens onderzoekt. Als de armen en benen bewegen en het lichaam kan een buiging maken dan wordt je gezond verklaart. Dat zijn rollen die ten goede komen van het systeem en niet ten goede van de mens. Veel spanning gaat over emotionele zaken en die kan de medische wereld fysiek niet aantonen. Dat kan alleen de mens zelf voelen. Dan komt de mannenwereld weer in beeld: controle en manipulatie want medisch is er niets te vinden en verder dan dit soort oppervlakkige onderzoeken wordt dan niet gekeken. Een mens wordt pas geloofd als het aangetoond kan worden en wat niet aangetoond kan worden bestaat niet voor de medische wereld. Dus wordt je onder druk gezet en gemanipuleerd om je rol te spelen, iets wat werken genoemd wordt. Als je aan jezelf werkt om goed te kunnen functioneren wordt dat vaak niet serieus genomen. We zijn zelf beter in staat om aan te geven dat er in ons lichaam spanningen (emoties) zijn dan wie dan ook. Niemand kent het lichaam beter dan wij zelf. Alleen wijzelf weten hoe ons lichaam reageert op allerlei zaken. Dit zijn (emotionele) zaken waar de medische wereld niets aan kan zien of doen. Dat zijn menselijke zaken en geen medische zaken of politieke zaken. In tegendeel, als het over emoties gaat worden er medicijnen voorgeschreven die de spanning moeten onderdrukken. Dat terwijl de spanning juist vrij hoort te komen. Dat is onderdrukking van de menselijkheid en dat is iets wat we meestal al van huis uit leren. Emoties zijn nodig om te groeien als mens. Rollen als politici, bedrijfsleiders, veel medici, en veel andere rollen kunnen dat niet begrijpen. Dat terwijl een mens die groeit, emotioneel goed verwerkt en goed in zijn lichaam zit veel beter functioneert.

Een politiek beleid zoals dat van Nederland is een moderne versie van wat er eeuwen geleden al gebeurde. Werden de mensen eeuwen geleden op de hoogte gebracht via een boodschapper van de koning dat er een nieuwe belasting kwam, nu worden we bekogeld met nieuwe belastingen via allerlei media. Politiek lost ook geen problemen op, er wordt alleen geld uit gehaald en de problemen nemen daardoor alleen maar toe. Een voorbeeld is de slurptax. Auto’s die een bepaalde uitstoot van vervuiling hebben moeten duurder worden maar daar wordt de uitstoot niet minder door. Zo zijn die auto’s voor de politiek alleen maar een middel om meer geld bij de mensen vandaan te trekken. Een ander voorbeeld. De gemeente Amsterdam wilde ouders van jonge vandalen korten op de kinderbijslag. Weer gaat en het over geld. Wordt daar het vandalisme minder door? Nee dus, er ontstaat alleen maar meer onrust en spanning bij die ouders. En zo gaat het met werkelijk alles in ons beleid, het lost niets op en er wordt alleen maar geld aan de mensen ontrokken. In feite is een politiek beleid in ons land niet anders dan wat er in andere landen gebeurt waar mensen zichtbaar uitgebuit worden. In ons land gebeurt het alleen op een veel subtielere wijze. Ook in ons land is er dan sprake van uitbuiting. Het is hier alleen geautomatiseerd. Alle ingrediënten die door de eeuwen heen gebruikt zijn, zoals uitbuiting, afpersing, enz, zijn nog steeds aanwezig. De politiek is zelf wat ze proberen te bestrijden: criminalitiet, terrorisme, enz. En het gaat allemaal om geld. Het is crimineel dat van elke euro minimaal de helft ingenomen wordt, de belastingdienst terroriseert de mensen met aanslagen. Politiek is dus zelf crimineel, het gebeurt alleen op een manier dat het niet als zodanig herkend wordt. Het zijn machtshebbers die regels bepalen en veranderen zodat ze weer meer van de mensen kunnen afpakken. En achter die regels verschuilen ze zich om het te kunnen rechtvaardigen. Geen enkel mens heeft het recht om over het leven van een ander te beslissen. Mensen die een bijstandsuitkering krijgen, krijgen ook steeds dreigbrieven. Er staat altijd op dat je verplicht bent alles te melden omdat anders de uitkering gekort kan worden. Dat is een dreigement. Het zou dan ook geen ‘sociale dienst’ mogen heten want sociaal betekent nog altijd ‘menselijk’ en dat is het beleid nooit geweest als het alleen maar over geld gaat. Het hele taalgebruik klopt dan niet meer. Politiek is daarmee een onbewust passief bureaucratisch beleid dat alleen maar steeds meer problemen creëert. Onbewust omdat ze niet weten wat er in het land gebeurt, passief omdat ze niets oplossen en bureaucratisch omdat ze alleen maar praten (vanachter hun bureau’s). Politiek werkt niet, praten is geen werken. Werken doen we om iets op te bouwen en wel ten goede van de mens en zijn gezondheid. Politiek breekt het alleen maar af, het gaat alleen maar om de materiële zaken die ons land uitstraling zouden moeten geven zodat hun ego gestreeld wordt. De mens hoort op de eerste plaats te staan. Mensen hebben ook rechten maar die worden door het beleid helemaal van tafel geveegd.

Wat is er nog meer zichtbaar over een mannenwereld? Kijk maar om je heen naar de wereld. De planeet wordt uitgezogen, het milieu en de natuur worden bedreigd, onrust over de hele wereld, ongelijke verdeling van inkomsten, enz, enz. Wat het milieu betreft, er bestaat een onuitputtelijke bron van energie met de naam ‘nulpuntenergie’. Die energie blijkt multifunctioneel te zijn. Het kan auto’s laten rijden, het kan mensen helpen hun zelfgenezende kracht te versterken, het werkt bewustzijns verruimend enz. Omdat we in een mannenwereld leven wordt dat uiteraard door grote oliemaatschappijen en politiek weggewimpeld. Liever blijven ze de aarde leegroven om hun machtpositie te houden en er veel geld aan te verdienen. Dat terwijl nulpuntenergie zoveel zou kunnen betekenen. Kortom, een mannenwereld is compleet gevoelloos en vernietigend.