Geldsysteem

Geldsysteem

Hoe komt het toch dat er overal zo’n enorm tekort aan geld is? Waar is al het geld gebleven? Het antwoord op de laatste vraag is ‘het is er nog steeds’. Het antwoord op de eerste vraag is ‘omdat alle prijzen omhoog gaan’. Wanneer een systeem goed draait op een bepaalde hoeveelheid geld is er niets aan de hand. Het geld circuleert dan op een bepaalde manier waardoor overal voldoende is. Worden de prijzen verhoogd dan moet er ergens minder over blijven en komt het systeem onder druk te staan. Een kind van de lagere school zal begrijpen dat je geen 1500 euro uit kunt geven als er maar 1000 euro is. Doordat politiek, winkels, verhuurders en instanties hun prijzen maar blijven opschroeven komt er een steeds groter tekort want met de hoeveelheid geld dat er is kan steeds minder gedaan worden. De koopkracht gaat achteruit, ondernemers hebben daardoor minder inkomen en ze verhogen de prijzen om hun winst te verhogen. Door die verhoogde prijzen kan er echter nog minder gedaan worden met het geld dat er is waardoor het tekort, om het systeem goed te laten draaien, nog groter wordt. Het geld waar het systeem in het begin op draaide is er dus nog steeds maar de tekorten worden door de mens zelf gecreëerd door het continue verhogen van de prijzen voor eigen gewin. Om het systeem dan goed te laten draaien is meer geld nodig. Het beleid lost dat op door extra belastingen, het verhogen van boetes, hogere premies voor verzekeringen en allerlei andere verhogingen. Wat ze echter niet zien is dat ze steeds meer geld naar zich toe trekken om hun eigen kas gevuld te houden terwijl de tekorten overal groter worden. Zo gaat er steeds meer van de bestaande hoeveelheid geld naar de staatskas. Een kind van de lagere school begrijpt dan dat je geen 1500 euro kunt uit geven als je 1000 euro hebt maar het beleid, verhuurders enz maken het dat je 2000 euro nodig hebt terwijl je er maar 1000 hebt. Het steeds groter wordende tekort wordt dus zelf gecreëerd door de alsmaar kunstmatig verhoogde prijzen. Het systeem heeft een tekort aan cashflow die steeds groter wordt, totdat het hele systeem een keer in stort en het geld niets meer waard is. En dat gebeurt omdat de mens het zelf veroorzaakt vanwege de hebzucht, de controle, de macht maar vooral door onbewust zijn. Het gaat niet om zekerheid, om veiligheid, om de zorg. Dat komt allemaal uit ons gevoel, in ons lichaam. Daar komt de zorg voor elkaar en ons Zelf vandaan, daar is het veilig en daar is de zekerheid. Geld is een excuus voor veiligheid, zekerheid en zorg, een schijnvertoning gebaseerd op gedachten van macht en controle. Het beleid zorgt ervoor dat we, wat zorg betreft, daar eindigen waar ze in Amerika net uit zijn. Straks moet er gekozen worden tussen voedsel of zorg omdat de premies zo hoog worden dat er steeds minder over blijft om van te leven. Dat is dan alleen nog maar de zorg. Premies omhoog, het pakket inkrimpen en steeds meer eigen bijdrage. En dan nog steeds durven zeggen dat ze de zorg betaalbaar willen houden. De zorg is op zich al zo’n voorbeeld waarin het geld verdwijnt waardoor er minder over blijft voor andere zaken. Op die manier gaat het met een heleboel zaken. Het beleid werkt tegenovergesteld van het voorbeel van ‘geen 1500 euro kunnen uit geven als je maar 1000 euro hebt’. Er worden miljarden over de balk gegooid zonder eerst te kijken of het wel zin heeft om te investeren. Voorbeelden genoeg die daar op wijzen. En vaak vallen de totale kosten veel hoger uit dan de begroting. Pas wanneer het al te laat is wordt ontdekt dat er een tekort is. Als er dan maar 1000 euro is, is er al 1500 euro uit gegeven zonder de bankrekening in de gaten te houden om te overzien hoeveel er uit gegeven wordt. DAT is politiek beleid. Van daaruit worden de prijzen stelselmatig opgedreven waardoor er een steeds groter tekort ontstaat om het systeem goed te laten draaien. Huurverhoging, premieverhogingen, boetes verhogen enz die allemaal enorm buiten proporties zijn, totaal niet meer in verhouding zijn met de realiteit. Het komt nu aan het daglicht dat zo’n systeem nooit over veiligheid, zekerheid, zorg enz is gegaan maar dat het alleen maar om geld gaat. Zeker als die zaken met ons gevoel te maken hebben in plaats van ons hoofd. Het beleid zal er uiteindelijk zelf voor zorgen dat het systeem in stort omdat het geld niets meer waard is. Nu is er een tekort die ze zelf ontwikkeld hebben maar uiteindelijk zal het vast lopen omdat er nergens iets over blijft.