ShieldNTK3

Shield Newsletter juli 2001

De Nieuwe Generaties

Amano & Atamira gechanneld door Norma Gentile

Vertaald door Jill van Maasdijk

Norma: “Al enige jaren behandel ik kinderen die overgevoelig zijn voor energie. Ik neem aan dat de meeste therapeuten wel een paar interessante verhalen kunnen vertellen over hun werk met buitengewoon intelligente- of energiebewuste kinderen en hun ouders. Mijn gidsen, Amano en Atamira willen graag enige opmerkingen betreffende de nieuwe generaties met ons delen. Te beginnen in 1985 begon er een nieuwe groepering zielen op de planeet te incarneren. Opnieuw in 1992 begon er weer een andere groepering binnen te druppelen in het zielenbestand dat in jouw omgeving woont. En opnieuw gebeurde dat in 1998 en ditzelfde fenomeen zal zich in 2002 herhalen.

(N.B. Begrijp alsjeblieft dat de jaartallen die hier worden aangegeven een indicatie zijn van het moment waarop er genoeg zielen waren geïncarneerd om ze in de ogen van Amano opmerkelijk te noemen; iedere cyclus werd twee of drie jaar vóór de data zoals hier gegeven al opgestart.)

Deze cycli van incarnaties zijn belangrijk omdat ze de verhoudingen van DNA en buitenaardse energie, in het menselijk lichaam, beginnen te verschuiven. Laat ons uitleggen wat dat vanuit ons standpunt betekent.Het DNA (voor degenen die geboren zijn vóór 1950) is geheel gebaseerd op de energieën van de biologische ouders. Iedere gedachte, iedere beweging, ieder woord dat ze uiten, kwam van hun eigen DNA en de gerelateerde energieën van hun ouders. Iedere hieropvolgende generatie steekt nu anders in elkaar.

Terwijl degenen onder jullie, die geboren zijn tussen 1950 en 1965 nog steeds voornamelijk je lichamen creërden vanuit de DNA-patronen en aanverwante energieën van je ouders, begonnen jullie zielen al energieën binnen te brengen op een energetisch niveau dat iets hoger ligt dan het etherische en die apart staan van je DNA-patroon. Dit zorgde ervoor dat je etherische niveau mogelijkheden in zich draagt anders dan die door je DNA aangedragen werden. Deze mogelijkheden kunnen zowel door stress als door meditatie geactiveerd worden, zowel door humor als door verdriet. Dit is het gebied waarin velen van jullie zich nu bevinden en waardoor je de relatie tussen oorzaak en gevolg in je leven bent gaan zien. De uitdrukking “Je creëert je eigen realiteit” beschrijft op rake wijze je vermogen om je op deze energie af te stemmen en het te gebruiken in je leven van vandaag.

Degenen die tussen 1965 en 1972 geboren zijn zitten als het ware in een ‘tussen-energie’. Degenen die op een vroeger tijdstip in de cyclus geboren zijn vertonen meer van de kwaliteiten van hun voorouders. Zij die later in deze cyclus geboren zijn, zijn meer als de Indigo’s, die op hen volgen. Niet alle Indigo’s zijn hetzelfde gecreëerd! Je begint te zien dat het van grote waarde is om ieder kind te behandelen als het unieke wezen dat hij of zij en jij werkelijk zijn.

Zij die geboren zijn in de eerste fase van wat je meestal de Indigokinderen noemt hebben we elders al vaak behandeld. Wij willen ons nu richten op degenen die sinds 1985 geboren zijn en de wezens die massaal zullen beginnen te arriveren vanaf de aankomende herfst (2001). Zoals we hebben gezegd was het tot nu toe je DNA-patroon dat de eigenschappen van je lichaam bepaalde, met daarboven een aantal mogelijkheden die je ziel verkoos in je energielichaam te leggen zodat ze geactiveerd konden worden en in je etherische lichaam konden verschijnen op een later tijdstip in je leven.

Wat nu als je biologische DNA niet langer de primaire bouwsteen voor je fysieke lichaam is? Wat nu als je DNA alleen dienst doet om het framewerk van een fysiek menselijk lichaam te creëren waarin de ziel de energieën van andere levens laat instromen – energieën zelfs van incarnaties op andere planeten, van andere bewuste en liefhebbende wezens die toevallig (!) op dit moment in tijd niet op de Aarde wonen? Dat is wat er nu aan het gebeuren is. Sommige volgroeide volwassenen merken dat hun lichamen aan het verschuiven en veranderen zijn. Ze kunnen even gealarmeerd raken maar zullen niet bang zijn voor deze veranderingen. Anderen beginnen simpelweg al met deze attributen op z’n plaats vanaf de geboorte. Wat je een Indigo ziel noemt kan zich openbaren in een lichaam van iedere leeftijd. Het is echter gebruikelijker dat deze ziel gelijk meekomt met het geboortelichaam. Daarom zullen de meeste Indigo’s lichamen hebben die niet ouder zijn dan 30 jaar.

Herinner je dat de energieën van het etherische lichaam het fysieke lichaam bepalen en vormen. Wanneer die ‘energetische mogelijkheden’, waarover we het hebben gehad, wakker worden en ‘binnenvallen’ in het etherische lichaam, brengen ze daarmee samenhangende vermogens mee; intelligentie, kracht, compassie voor anderen en een passie voor schoonheid.

Deze kinderen en volwassenen, waarin de ziel energieën vanuit andere levens heeft laten instromen, hebben unieke fysieke attributen gekoppeld aan even unieke vermogens tot emotionele expressie, mentale trefzekerheid en spirituele verbinding. Hun energievelden reflecteren hun uniekheid zowel als de invloed van buitenaardse rassen. Hun aura’s variëren, afhankelijk van de rassen waar de ziel uit geput heeft om hun lichamen te vullen. Degenen met fysieke eigenschappen van een ander ras zullen de daaraan gerelateerde zintuigen eerder en sterker ontwikkelen dan het menselijke DNA zou kunnen dragen.

(Een note van Norma: Degenen onder ons die b.v. hun energie ontlenen aan levens als Hathor, kunnen de volgende fysieke eigenschappen bezig zijn te ontwikkelen – of reeds tentoonspreiden – een bijzondere vorm van de oren en/of schedel, zachte ronde buiken en/of lange bovenlichamen, allemaal eigenschappen die geassocieerd worden met het Hathorras. Ik zie hun aura als volgt: een heldere straal licht achter het fysieke lichaam dat soms het hele lichaam omhult. Zij die verbonden zijn met hun Hathorlevens zijn dol op zingen maar kunnen een traditionele muziekstudie niet verdragen. Wat ze zoeken zijn de expressieve mogelijkheden van muziek en alle kunsten. Daarom zijn Hathor ‘zielemengsels’ meestal geen professionele zangers maar gebruiken ze muziek als onderdeel van hun dagelijkse leven. Ze hebben de neiging verlegen doch niet teruggetrokken te zijn. Als dat van ze gevraagd wordt stappen ze makkelijk naar voren om te leiden.)

Het andere ras zorgt voor een ‘zielemengsel’ met ons menselijke DNA-patroon en creëert zo de mogelijkheid om de mentale vermogens van het fysieke brein op een unieke wijze te ervaren. De energie van die andere rassen zorgt ervoor dat er, meestal vanaf de geboorte, een stevige brug op z’n plaats ligt tussen de rechter- en linker hersenhelft. Deze kinderen zijn de toekomstige ‘probleemoplossers’ en gidsen voor jullie planeet. Ze zien een situatie gelijktijdig vanuit zowel een linker- als een rechter hersenhelftperspectief en hebben zo het vermogen om te denken en redeneren, terwijl ze tegelijk kunnen voelen en creëren. Ze hebben daarvoor voeling met de problemen en vinden het gebruik van beide hersenhelften stimulerend en plezierig. Ze zoeken uitdagingen op die hen kunnen helpen nog vaardiger te worden in deze stijl van denken/voelen.Dit zijn de kinderen die begonnen geboren te worden in 1998 en die in nog grotere groepen geïncarneerd zullen gaan worden in 2002.

Degenen die geboren gaan worden tussen 2002 en 2004 zullen deze hersenbrug nog vollediger op z’n plaats hebben en zullen sterk de patronen van het specifieke buitenaardse ras, waar ze hun energie aan ontlenen, tentoonspreiden. Degenen geboren tussen 1998 en 2002 mengen de zielen van deze rassen met het menselijke DNA en daarmee openen ze energetisch de weg naar deze planeet voor degenen die na hen komen.

Geboorte-afwijkingen zullen vaker voorkomen in deze komende generaties, niet vanwege de menselijke DNA-patronen maar door de versmelting van de energieën van andere rassen in de menselijke vorm. Deze ‘afwijkingen’ zijn echter helemaal geen afwijkingen, maar gewoon de aanwezigheid van eigenschappen van andere rassen. Omdat velen van de volgende generatie er voor kiezen om zich uit te drukken via unieke lichaamsstijlen zal het geen zin hebben om met hun lichaam te werken volgens de huidige leerboeken. Een aantal karakteristieken waar ze bijvoorbeeld voor kiezen om op een andere manier te creëren zijn: de meridianen, chakra’s, zelfs het soortelijk gewicht van de botten en het ritme van de schedelnaad. Ieder verschil geeft ze een manier om de verschillende energieën via hun fysieke lichaam te uiten. Ze kiezen ervoor om hun lichamen te creëren op een manier die ze het exacte voertuig geeft dat nodig is voor hun specifieke manifestatie.

Bij sterk paranormale kinderen zal b.v. het schedelritme ongewoon zijn. Probeer hun lichamen niet om te buigen naar wat als ‘normaal’ gezien wordt. Wat voor deze kinderen ‘natuurlijk’ is, is vele malen sneller en hoger in vergelijking met zelfs maar de kinderen van de laatste tien jaar. In onze omgang met degenen die nog geboren gaan worden wordt het DNA van steeds minder belang. Meer en meer verdwijnt de sluier tussen de dimensies en andere incarnaties. Nieuwe fysieke eigenschappen, emotionele kracht, de liefde voor schoonheid, respect voor al het leven, zijn enige van de primaire kwaliteiten die deze nieuwe zielen naar jullie planeet zullen brengen.

Namens ons allen die niet in de vorm verblijven: we respecteren jullie, die hen welkom zullen gaan heten.