Verbinding

Verbinding

Een onderwerp dat mij bezig houd en waar ik meer over hoor is ‘verbinding’. Er zullen misschien veel mensen bezig zijn met dat onderwerp. Het verlangen naar verbinding zit diep in ieder mens en daarom doen veel mensen ook allerlei cursussen om die verbinding weer te ervaren. Mensen denken dan dat ze niet meer in verbinding zijn omdat ze het niet als zodanig ervaren. En dat is nou precies het punt: ze denken in plaats van te voelen. Dat de verbinding niet ervaren wordt komt omdat mensen in hun hoofd zitten. Dus willen mensen in hun gevoel komen en gaan ze allerlei cursussen doen om weer te voelen. Maar ook dan wordt de verbinding niet ervaren. Wat mensen dan gaan doen om te voelen is slechts een tijdelijk gevoel van genot of van extase, op wat voor manier dan ook. Dat maakt het nog geen verbinding. Als er iets gevoeld wordt is nog niet duidelijk wat dat gevoel te zeggen heeft. Op die manier gebeurt het vaak dat mensen iets voelen als er iets op ze af komt en als reactie reageren ze met een emotie terug. Op die manier ontstaat er een strijd, een macht strijd. Dit omdat niet begrepen wordt wat het gevoel te zeggen heeft. Om te begrijpen wat een gevoel te zeggen heeft hebben we ons verstand nodig, dat begrijpt wat een gevoel kan zeggen. Meestal is de situatie zo dat de gedachten onder controle worden gehouden door de hersenen. DAT is controle. Wat nodig is om een gevoel te begrijpen is een verbinding van het verstand met het gevoel. Het is het verstand dat zich moet verbinden met het gevoel om gevoelens te kunnen begrijpen. Dat is wat je noemt ‘bij jezelf blijven’ De verbinding die mensen zoeken is dus een verbinding IN zichzelf en wel tussen verstand en gevoel. Als het verstand zich verbindt met het gevoel wordt een staat van ZIJN bereikt. En dat is in de buik en dus in het gevoel, waar het verstand zich mee verbindt. Dat is DE verbinding waar mensen eigenlijk over praten. Mensen zoeken die verbinding buiten zichzelf in allerlei cursussen maar daar wordt ‘die’ verbinding niet gevonden. Mensen willen zich weer met een partner of anderen verbonden voelen. Dat wordt alleen bereikt door de verbinding in jezelf te herstellen. Niet voor niets wordt er altijd gezegd: we zijn allen één. Die verbinding is er al. Hij wordt alleen niet GEVOELD, dat omdat mensen in hun hoofd zitten. Om de verbinding (allen één) weer te VOELEN is het nodig dat het verstand de controle los laat en zich verbind met het gevoel in de buik. In die staat van ZIJN weet je dan meteen waar het over gaat als je een gevoel krijgt of als je door iets van buitenaf geraakt wordt in je gevoel. En vanuit die staat van ZIJN kun je ook de verbondenheid met je partner of anderen ervaren. Zo kun je je met van alles verbonden voelen, met het leven, de aarde, het universum etc. De meeste cursussen die gegeven worden leiden de mens juist van DIE VERBINDING af. Een andere verbinding is er ook niet. Er is maar één verbinding en dat is de verbinding IN jezelf.

Een voordeel van het verbinden van het verstand met het gevoel is dat de controle over gedachten los gelaten wordt. Op dat moment heb je zeggenschap over je eigen gedachten. In andere woorden: je kunt dan gebruik maken van je gedachten als een kracht, gedachten kracht dus. Controle uit zich in malende gedachten. Als je stil probeert te zijn is er altijd wel iets dat in je hoofd speelt. Dat is controle van de hersenen over gedachten. Zodra de verbinding weer is hersteld met het gevoel kan het ook stil zijn in je hoofd. Je kunt dan volledig ZIJN en dat is in je buik, je gevoel waarnemend en meteen weten waar het over gaat. Dat kan het gevoel van thuis komen teweeg brengen.

In het kort. Verbinding is In jezelf en IN je buik. Je buik voelen is nog geen verbinding. Het is pas verbinding als je verstand zich verbindt met je gevoel en zo een staat van ZIJN neer zet. Mensen zijn heeeeel erg goed in het moeilijk maken van simpele dingen. Verbinding beschrijven is zo simpel als de drie regels die hier staan. Lees er een boek van 500 pagina’s over en het maakt het alleen maar moeilijker. Ook omdat je dan weer een heleboel informatie in je hoofd stopt en je daardoor juist niet in verbinding gaat want je praat en denkt er dan alleen maar weer over. Dus hoe minder informatie, hoe beter. Zelf ontdekken. Beter bovenstaande drie regels op je in laten werken dan er stapels boeken over te lezen.

We kunnen ons alleen maar verbinden met dat wat werkelijk bestaat, wat (er) werkelijk is. Dan kunnen we ons afvragen wat er dan werkelijk is. Alles wat onze zintuigen waar kunnen nemen bestaat. Alles wat voelbaar is, of kan zijn, bestaat echt en daar kunnen we ons mee verbinden. Wat is er dan echt? De natuur, de mensen, dieren, de zee, de aarde, de kosmos. Alles wat gaat over het leven. Alles wat leeft en wat met het leven te maken heeft. Maar ook alles wat fysiek of materieel niet zichtbaar is, zoals de kosmos en wat daar allemaal in gebeurt. Dat gaat dan allemaal op een energetisch niveau. Werkelijk verbinding maken gaat ook over energie. Zo zijn er buiten de dingen die werkelijk bestaan ook dingen die niet werkelijk bestaan. Die zaken spelen zich in ons hoofd af. We kunnen ons niet met ons hoofd verbinden. Ons hoofd kan wel de controle loslaten en zich verbinden met ons Zelf (ons ZIJN). Ons Zelf IS weer een verbinding tussen ‘hemel en aarde’. Alles wat in ons hoofd gebeurt is afleiding, misleiding, illusie. De maatschappij bijvoorbeeld bestaat niet echt. Dat is iets dat iemand ooit ‘bedacht’ heeft. De maatschappij bestaat alleen maar in ons denken. De maatschappij is iets wat niet tastbaar is, het wordt alleen maar vanuit ons hoofd uitgelegd wat het betekent. Althans wanneer het over controle en (on)macht gaat. Zo heeft de maatschappij ook een ‘hoofdbetekenis’. Het is echter iets dat niet leeft en dan kunnen we ons er ook niet mee verbinden. Alles waar we ons mee kunnen verbinden hoeft niet benoemd te worden. Het gaat dan om het voelen, het ervaren van bijvoorbeeld de natuur, het leven, de medemens enz. In die zin kunnen we de maatschappij niet ervaren. Dat is dan zo’n voorbeeld van wat een illusie is.