ShieldNTK4

Shield Newsletter augustus 2001

De nieuwe golf Indigo Kinderen

de ouders van de Nieuwe Dageraad gechanneld door Ted

vertaald door Jill van Maasdijk

De nieuwe kinderen die nu binnenkomen en die we de Indigokinderen noemen, hebben als hun wezenlijke missie om de ‘grids’ (de energetische webben) te helpen veranderen. Ze veranderen het web van de sociale structuren en de ideeën over wat de samenleving nodig acht. Ze veranderen de denkbeelden over ouderschap en het verdienen van de kost. Ze zijn hier om de oude geloofssystemen te herstructureren.

Ze creëren een nieuwe manier van leven, een nieuwe structuur die in grotere harmonie zal zijn met de richting waarin de menselijke evolutie zich beweegt. Het zijn individuen die nu hier in een systeem moeten funtioneren. De nieuwe structuren van sociale interactie zullen echter vóór hen gaan werken. Ze creëren nieuwe systemen van leven die hen niet zullen forceren zichzelf te veranderen om er in te kunnen functioneren. De nieuwe systemen zullen die zaken voortbrengen die aan hun behoeften tegemoet komen en zich rond hen schikken.

Daarom zijn er zulke grote conflicten op familieniveau. Daarom zijn er zulke grote uitdagingen. Deze kinderen brengen de energie van de nieuwe dageraad voort. Degenen die geboren zijn na 1980 brengen de energieën van nieuwe manieren van leven en functioneren met zich mee. Deze kinderen brengen een geheel nieuw potentieel op de planeet. Het is belangrijk dat deze nieuwe potenties op de juiste wijze gebruikt worden.

Deze kinderen zullen veranderingen aanbrengen in alle structuren die op dit moment op de planeet bestaan. Om deze veranderingen te kunnen manifesteren moet er opstand en rebellie ontstaan. Er moet chaos en wanorde zijn. Dit is de manier waarop een nieuwe orde gevormd wordt. Alles in de schepping wordt eerst tot een staat van chaos gebracht voordat het in staat is zichzelf te herstructureren naar een hogere staat van funtioneren. Dit is een wet van de physica en wordt met elk systeem voortgebracht. Dit verklaart de opstand en chaos die veel van deze kinderen met zich meebrengen terwijl ze hun missie op deze planeet uitwerken. Terwijl ze hun herstructurering voortbrengen zal er ook een periode van opschudding en onenigheid zijn. Velen zullen zeggen dat dit nu eenmaal gebeurt met ouders en kinderen; maar deze kinderen hebben iets unieks binnenin zich, iets verbazingwekkends in hun spirit waardoor ze niet van hun stuk te brengen zijn of kunnen worden onderworpen.

Er is iets dat niet van hen kan worden afgenomen; het gevoel te weten wie ze zijn en wat juist voor hen is!

Het is een moeilijke tijd voor hun ouders. Zij trachten hen op te voeden met de oude funderingen van de samenleving; proberen hen de oude patronen van deze disharmonische samenleving te laten volgen. Ze doen wat hun ouders ook deden en proberen deze kinderen zich te laten aanpassen aan de patronen en geloofssystemen waar zij zich ook aan moesten houden. Het is nu niet meer mogelijk om door te gaan dezelfde oude ideeënwerelden door te geven. Ouders kunnen hun kinderen niet blijven indoctrineren met dezelfde principes en sociale structuren die zij ook met de paplepel hebben ingekregen.

De ouders van deze kinderen zullen zich het best voelen bij een flexibele opstelling. Denk niet dat je je ouderplicht niet vervult als je je kind niet dezelfde manieren opdringt die jou ook geleerd zijn. Het is belangrijk voor ouders om zich te realiseren dat ze niet hier zijn om hun kinderen te kneden of onder controle te houden.

Ze zijn er niet voor om de sociale indoctrinaties op hun kinderen te persen en te kneden maar om het kind toe te staan op dit aardse niveau te manifesteren en voort te brengen waar ze toe in staat zijn. De rol van ouder zal, met de rol van de kinderen, moeten veranderen. Harmonie tussen ouder en kind zal het makkelijker maken voor de nieuwe kinderen om binnen te komen en hun werk te doen.

We zouden deze ouders willen aanmoedigen zich ervoor open te stellen om een aantal van de indoctrinaties waarvan ze vinden dat ze ze hun kinderen moeten aanbieden, los te laten. We willen ze aanmoedigen om oude ideeën zoals:”Ik ben de ouder en je moet doen wat ik zeg”, achterwege te laten. We willen de ouders aanmoedigen om met hun kinderen samen te werken om de nieuwe sociale structuren, geloofssystemen en ethische codes te creëren die voor het kind werken. Deze nieuwe denkbeelden kunnen op maat gemaakt worden voor het kind, en wie hij/zij IS, en hen zo helpen een geloofssysteem te scheppen dat goed voor hen werkt. Op deze wijze heb je respect voor het kind. Sta hen toe te zijn wat ze zijn en respecteer wat ze voelen. Forceer de oude patronen niet op deze prachtige, delicate wezens; forceer de donkere, vermoeide manieren niet op deze nieuwe wezens van Licht. Het is nodig dat ouders op een andere manier functioneren dan in het verleden. Het is het beste als ouders er voor open staan om een nieuwe set sociale principes en structuren voor ieder kind te creëren. Ieder kind heeft het nodig zich te realiseren dat hij/zij een uniek wezen is.

Nu beginnen de grote webben van het massabewustzijn uit elkaar te vallen. De kracht van de sociale structuren, die al vele eeuwen in zwang is, begint af te brokkelen. En terwijl de nieuwe manieren van functioneren naar voren komen, zullen vele individuëen bevrijd worden van de sociale gedachtenvormen die hen al jaren hebben gehinderd. De nieuwe gridsystemen die door deze kinderen van licht geherstructureerd worden, komen er ook om degenen, die zich al lang een slaaf van het systeem voelen, te bevrijden.

Het is belangrijk dat iedereen zich realiseert dat deze nieuwe kinderen hun eigen definities van het leven en levenservaring hebben. Zo brengen ze heling mee die vele malen ouder is dan zijzelf of degenen die nog geboren moeten worden. Ze gebruiken hun overtuigingen en waarheden om een prachtig bestaan voor de hele mensheid voort te brengen.

Waar begint deze nieuwe manier van ‘zijn’? Het begint in de gedachten en emoties. Deze twee aspecten werken samen om de draden van licht, die het web van de nieuwe realiteit vormen, te creëren. Dat zijn de nieuwe ‘grids’ van bewustzijn, die de nieuwe levenservaringen en manieren van ‘zijn’ voor deze kinderen voortbrengen.

Realiseer je alsjeblieft, dat als je een kind behulpzaam bent zijn/haar leven structuur te geven, en hen helpt de gridsystemen op de planeet te herbouwen, je een enorme service verleent. Het is belangrijk je te realiseren dat, zelfs als dit kind verpakt is in een klein lichaampje, ze in staat zijn een enorm groot aspect van spirit door te geven, dat via hen werkt. Als je ze ontkracht, zoals ze in de afgelopen eeuwen ontkracht zijn, hinder je hun potentieel. Er is in het verleden wel eens gedacht dat kinderen geen bewustzijn hebben. Kinderen worden niet geacht in staat te zijn rationele beslissingen te nemen, het volwassen leven te begrijpen of verantwoordelijkheid te nemen. We moeten begrijpen dat dit niet waar is.

Als ouder creëer je een nieuwe levenservaring en manier van zijn met je kind. het is waardevol om de ideeën die van hen komen te eren. Accepteer dat wat ze doen productief is. Moedig ze aan om hun ideeën op school of door schrijven te manifesteren. Het is door de energie van deze kinderen, en de nieuwe structuren die ze brengen, dat er heling naar de planeet gebracht wordt.

Ze hebben een liefde voor de planeet die nog nooit eerder vertoond is.

Het beëindigen van vele problemen, en conflicten op vele niveau’s, wordt dichterbij gebracht door het koesteren van de kracht van deze kinderen. Hun nieuwe manier van denken en voelen over zichzelf zorgt ervoor dat de nieuwe mensheid geboren kan worden.

Het is tegenwoordig moeilijk om een ouder te zijn. Ze moeten wel enige traditionele structuren en richtlijnen geven, maar niet de opbloeiende spirit, van de kinderen onder hun hoede, vermorzelen. Het is een complexe situatie om mee om te gaan. Vele ouders zoeken dan ook steun om hen te helpen met deze kinderen te werken. Nu dat de energiegrids aan het veranderen zijn, zullen ook de eeuwenoude conflicten tussen ouders en kinderen zichzelf oplossen. Ouders zullen luisteren, veranderen en zich aanpassen in WIE ZE ZIJN. Dit verandert het grid dat de naam “Ouder” draagt en het grid met de naam “Kind”. De ouders hebben verandering en heling meer nodig dan de kinderen. Deze kinderen brengen de mogelijkheden voor de heling van de ouders voort. Ouders die met deze kinderen werken zijn werkelijk gezegend.

Denk eraan, heb niet het gevoel dat je deze kinderen onder druk moet zetten om zich te conformeren aan jouw manieren, sta hen toe met je samen te werken om nieuwe manieren te creëren. Dit zal opening, respect en heling aan de ouders geven.

Er liggen vele moeilijkheden op het pad van de kinderen van nu. Er liggen vele verleidingen. Als ze geen respect en acceptie binnen het gezin ontvangen, worden ze ertoe aangetrokken wegen te vinden om hun woede te uiten of onderdrukken, wegen die hen midden in negativiteit plaatsen. De negativiteit die deze kinderen ervaren kan zich op vele gebieden manifesteren.

Door met je kind samen te werken om een nieuwe manier van functioneren te creëren die jullie beide eert, helpt dat om veranderingen in hun leven aan te brengen.

Het is niet simpelweg een systeem waarbij de ouder de beheerder is die toezicht houdt op het kind. Wat voort komt uit deze kinderen is een manier die gezien kan worden als een partnerschap. De één stelt niet de wetten vast voor de ander om te volgen. Beide creëren nieuwe patronen waarin ze functioneren.

Door nieuwe interacties tussen ouder en kind te scheppen, zullen velen beginnen op te bloeien en helen. Heling komt dan ook voor degenen die geen kinderen hebben, voor degenen die zich niet op hun gemak voelen in de maatschappij, degenen die zich verloren voelen, straatarm zijn en geen manier hebben om in deze wereld te passen. Wat er gebeurt in iedere keuken en in iedere zitkamer, tussen iedere ouder en kind, werkt helend op de planeet als geheel. Als je je kind eert en ermee samenwerkt, als je hun schoonheid naar voren haalt en hen toestaat op te bloeien, breng je de opbloei van de hele planeet voort. Je helpt om de wezens van alle leeftijden op de wereld te helen.

De nieuwe manier van functioneren is tot nu toe heel traumatisch geweest voor sommige kinderen. Ze zullen hoe dan ook een eigen weg vinden, maar dat kan de ontbinding van de oorspronkelijke familiestructuur met zich meebrengen.

Als we echter deze kinderen voeden, laten zijn wie ze zijn en toestaan te laten zien waar ze toe in staat zijn, dan zal deze planeet enorme heling en transformatie ontvangen.