Werk laten werken

Het werk het werk laten doen.

Vanuit verschillende spirituele hoeken wordt nogal eens gezegd dat de grootste groei bereikt kan worden door het werk het werk te laten doen. Makkelijk gezegd maar wat houdt het in en hoe werkt het?
We hebben als mens altijd de neiging om onze wil teveel te laten overheersen zodat wat wij willen vaak opgedrongen wordt. Vaak doen we dat in onze persoonlijke ontwikkeling ook. Ik wil dit….ik wil dat. Wat we willen is echter vaak niet het beste voor ons. We moeten ons realiseren dat alles verloopt aan de hand van processen en die processen gaan hun eigen gang. Onze wil kan processen alleen maar belemmeren wanneer we teveel in de hand willen houden want dat is hoe het er dan gaat uitzien: controle uitoefenen op de processen. Processen worden dus alleen maar gehinderd wanneer we onze wil teveel invloed laten uitoefenen. Een eigen wil is belangrijk maar wanneer het teveel gebruikt wordt moeten we oppassen dat we niet egoïstisch gaan worden.

Het werk het werk laten doen betekent dan ook dat we niet teveel onze wil moeten laten meespelen. Het kan alleen maar bereikt worden wanneer we ons kunnen overgeven aan het proces. Maar hoe geef je je over aan het proces? Stil zitten en niets doen is een mogelijkheid maar daar gaat het hier niet over als we het hebben over relaties en andere situaties waar meer dan één mens betrokken is. Om het werk het werk te kunnen laten doen is het belangrijk dat we ons aansluiten bij elkaar. Daarvoor kunnen we maar één ding doen: alleen dat doen wat voor alle betrokken partijen goed voelt. Daarmee sluiten we ons bij elkaar aan. Op deze manier ontstaat er een collectieve energie die zijn uitwerking kan hebben op alle betrokken partijen. Wanneer we ons op die manier samen aan het proces kunnen overgeven kan het werk het werk doen en kunnen er (kleine) wonderen gebeuren. Wanneer we echter onze persoonlijke wil gaan gebruiken in iets wat voor de andere betrokken partijen niet goed voelt gaan we zaken opdringen. Wat we daarmee doen is dat we ons van de collectieve energie afsluiten en daarmee zijn we er dus niet meer mee verbonden. Van de andere partij(en) krijgen we alleen nog maar weerstand. Hetzelfde geldt voor onze persoonlijke processen. Onze persoonlijke groei is ook een proces en wanneer we onze wil teveel gebruiken ondervinden we ook weerstand. dat uit zich bijvoorbeeld in vermoeidheid, lichamelijke ongemakken etc. Het lichaam geeft op die manier aan dat we onszelf voorbij lopen, we willen meer en sneller dan goed voor ons persoonlijke proces is maar we vergeten dat we dan niet alles zo snel kunnen verwerken waardoor we ons ongemakkelijk gaan voelen.

Het werk het werk laten doen betekent dus: alleen dat doen wat voor alle betrokken partijen goed voelt, de rest (ook de eigen wil) loslaten en overgeven aan het proces. Het proces is hierbij wat er gebeurt als we het werk het werk laten doen. En soms kan dat tegenstrijdig zijn. Het kan om prettige zaken gaan maar het kan even goed om gevoelsmatig minder prettige zaken gaan. Wanneer we bijvoorbeeld afstand moeten nemen kan dat soms best voorkomen in de vorm van strijd of weerstand. Wanneer het echter goed voelt is daar niets mis mee. Het kan er misschien om gaan dat we iets los moeten laten wat we moeilijk vinden. Soms is het belangrijk dat we de diepte ingaan, voordat er iets nieuws uit voort kan komen. Zo lang het goed voelt (en vaak is het dat) moeten we daar gewoon gehoor aan geven. Het kan voor alle betrokken partijen op een later tijdstip misschien goed zijn.
Zoals in een ander stuk beschreven staat bestaat er geen goed en slecht, er bestaat alleen maar DE ERVARING. Er zijn mensen die zich alleen maar op “het Licht” gericht zijn en dat is prima. Het is echter ook belangrijk dat we “het Donker” in onszelf leren accepteren. Het Donker is er alleen als er geen Licht is. Het Licht kan het Donker dus in zich opnemen. Andersom is niet mogelijk. Hieruit is te concluderen dat als we het Donker ontkennen, we het Licht ook ontkennen want tegengestelden gaan altijd samen, nooit gescheiden. Als we het Donker erkennen kunnen we het Licht erin toelaten. Ontkennen we het Donker dan kan daar nooit het Licht toegelaten worden. Op die manier sluiten we ons van beiden af. Hier is dus te zien dat het soms ook goed voor het proces is om de diepte in te gaan en onszelf daar te confronteren. Op dat moment doen we wat goed is voor het proces en kan het werk weer zijn werk doen. We hebben onszelf onder ogen gezien en hebben daarmee onself erkent. We kunnen schrikken van onszelf en daar is niets mis mee want op het moment dat we dat beleven is er direct ruimte voor veranderingen en kan het werk zijn werk weer gaan doen.

Om het werk het werk te kunnen laten doen hebben we dus gezien dat het belangrijk is om alleen dat te doen wat voor alle betrokken partijen goed voelt en de rest los te laten. Dat betekent ook dat we moeten leren observeren en vooral onszelf. Als we onze wil gaan opleggen betekent dat dat we ergens behoefte aan hebben wat voor de andere betrokken partij(en) op hetzelfde moment misschien niet goed voelt. Wanneer het moeilijk is om dat los te laten is het belangrijk dat we gaan kijken wat er bij onszelf aan de hand is en hoe we daar op een andere manier mee om kunnen gaan (of loslaten) zodat we onszelf weer aansluiten op een collectieve energie zodat we weer in een situatie komen waarin het werk het werk kan doen.