Seks en emoties

Seks en emoties

Aanleiding voor dit stuk was een bericht in de krant naar een onderzoek of er verband is tussen seks en IQ. Hierdoor ging er bij mij wat kriebelen om er zelf een verhaal over te schrijven vanuit eigen praktijkervaring en waarneming. Het gaat om het verband tussen seks en emotie.

In een ander stuk schreef ik dat seks vaak gaat over emotionele frustratie. Dit is een uiting van het feit dat we in de seksuele beleving geen verbinding met elkaar ervaren. We ervaren niet de verbinding in ons Zelf en daarmee kunnen we ook de verbinding met de ander niet ervaren. Het gevoel van verbinding wordt gehinderd door emoties die we in het leven opkroppen en niet doorleven. Dat gebeurt al vroeg in ons leven. In onze kindertijd leren we al dat we niet boos mogen zijn, niet mogen huilen enz. Er wordt van ons verwacht dat we ons aanpassen aan de regels thuis, op school, op het werk, in de maatschappij enz. Daardoor raken we vervreemd van wie we zelf zijn. In die gescheidenheid of dualiteit ontstaan de emoties. Vervolgens leren we dat huilen kinderachtig is, dat we niet moeten huilen om allerlei zaken, dat we ons volwassen moeten gedragen enz. Het misverstand hierin is dat we emotioneel juist een klein kind blijven van binnen als we onze emoties niet doorleven. Die emoties worden steeds onder controle gehouden als ze geraakt worden. Hoe langer dat gebeurt hoe groter de lading wordt. Dat veroorzaakt spanningen in ons hele lichaam. De bron van al die spanning is ons Zelf wat in onze onderbuik is onder de navel. In dat gebied huist ook onze seksualiteit. Door het onderdrukken van onze emoties blijven we op dat gebied hangen in de jeugd.

Energetisch gaat het gebied onder onze navel zo ongeveer over de eerste veertien jaren van ons leven. In die tijd leren we ons in te houden wat emoties betreft. Daardoor ontstaan bij veel mensen al onzekerheden over hun seksuele beleving. Die beleving kan zich niet vrijelijk ontwikkelen. In ons onderlichaam, waar we onze emotie niet doorleven, huist namelijk ook de seksuele energie. Dit wordt ook vaak de creatieve energie en/of de levensenergie genoemd. Als we onze emoties onderdrukken kunnen we onze seksualiteit dus ook niet op een vrije manier ontdekken. Dat wordt ook onderdrukt door het inhouden van onze emoties. Onze seksualiteit leeft dan niet zoals het kan leven. Als seksuele energie en levensenergie dezelfde zijn worden ze beiden onderdrukt. We kunnen dan de seksualiteit niet op een vrije manier lichamelijk uitdrukken. Anders gezegd: we kunnen onze seksualiteit dan niet belichamen op een levendige manier.

Hoe langer we onze emoties onderdrukken hoe groter de spanning in ons onderlichaam wordt. Wanneer we eenmaal onze seksualteit beginnen te ontdekken gaan we merken dat het ons goed doet. We ontspannen er door. Het orgasme geeft ons een bervredigd gevoel. Dat is ook één van de weinige zaken die we met ons hoofd niet onder controle kunnen houden. Dat geeft dus een goed gevoel, een gevoel van ontladen. Dat ontaden heeft echter vooral te maken met de onderdrukte emoties in ons onderlichaam. Maar al snel daarna komen we weer in het bekende straatje ven emotionele onderdrukking.

Het orgasme is zo’n heftige ontlading omdat het emotioneel geladen is. De spanning in ons onderlichaam komt in beweging en die ontladen we met (veel) geluid. Voor de duidelijkheid, de onderdrukte lading emoties in ons onderlichaam maakt het dat we het orgasme met veel geluid gepaard gaat. Het komt voort uit spanning in plaats van ontspanning. Emotie is energie die stil staat. De energie in ons onderlichaam stroomt niet vrij. Was dat wel het geval dan zouden we het orgasme ook anders ervaren. In een stroom zouden we de energie die tijdens een orgasme in beweging komt misschien door ons hele lichaam heen voelen gaan in plats van een plaatselijke ontlading. Er wordt ook wel gezegd dat de helende energie dan niet doorstroomt maar dat die blokkeert. Bij een orgasme zou dus de seksuele energie, en daarmee ook de levensenergie, in beweging kunnen brengen door ons hele lichaam.

Er zijn veel verschillen tussen man en vrouw. Verschil in hersenstructuur, zenuwgestel, huid, gevoel, emotionele beleving enz. Om elkaar daarin te leren kennen zouden we die verschillen moeten gaan herkennen bij elkaar zodat we elkaar daarin kunnen leren respecteren. Man en vrouw kunnen elkaar niet begrijpen in die verschillen. Daarom is de enige mogelijkheid om het van elkaar te herkennen en te respecteren. Vrouwen hebben een dunnere huid dan mannen waardoor aanraking al gevoeliger ligt. Hun lichaam is gevoeliger door verschillende zaken. Hun huid is dunner dan die van mannen, hun zeuwgestel pakt veel meer signalen op dan bij mannen en als het om gevoel gaat is bij vrouwen het hele lichaam actief, mede vanwege o.a. het zenuwgestel en de dunnere huid. Als het bij mannen om gevoel gaat ligt het anders. Vrouwen zeggen vaak dat mannen hun ‘lul’ achterna lopen. In zekere zin heben ze daar gelijk in. Vrouwen zouden alleen moeten snappen hoe dat zo komt. Het blijkt dat bij jongens het meeste gevoel tussen hun benen gaat zitten wanneer ze in de pubertijd hun seksualiteit gaan ontdekken. Dat is iets wat de natuur regelt. Begrijpelijk dan ook dat mannen zo dan ook veel meer en veel directer op de seksuele daad gericht zijn. Zeker wanneer ze hun emoties onderdrukken. Voor mannen is seks dan juist iets om iets van hun gevoel te ervaren. Ik kan hierover zelf ook meespreken als ik naar mijn verleden kijk.

Mannen en vrouwen zouden elkaar kunnen rspecteren in de verschillen in plaats van elkaar te veroordelen omdat ze het van het andere geslacht niet snappen. Willen we onze seksuele beleving verdiepen dan moeten we onze emoties en angsten ook doorleven. Daardoor worden we zachter in ons onderlichaam. Dat hele gebied bevat ook onze basis van waaruit we stevig op eigen benen kunnen staan. Onze geslachtsdelen maken ook deel uit van het onderlichaam en raken dus ook gespannen. Opwinding en verleiding komen voort uit die emotionele spanningen. Wanneer een man van opwinding een erectie krijgt komt dat voort uit de onderdrukte emoties die bij hem de spanning veroorzaken. De verleiding van een vrouw komt ook voort uit haar onderdrukte emoties. Zouden beiden een ontspannen onderlichaam hebben dan zou de vrouw geen verleidende trucjes uit hoeven te halen om iets te voelen en een man zou geen erectie krijgen van opwinding. Als er dan een fysieke aantrekkingskracht zou zijn die zich kan uiten in seks dan zouden ze beiden een chemie ervaren. Er is dan energetisch voelbaar dat ze lichamelijk overeenkomsten hebben. Ik kan ook persoonlijk meepraten over beide zaken, zowel de seksuele spanning die voort komt uit onderdrukte emoties als het ervaren van de chemie toen ik mijn vriendin L ontmoette.

In mijn eigen ondervindingen heb ik veranderingen ervaren in mijn seksuele, en dus ook emotionele, ontwikkeling. Op het moment van dit stuk gaat dat proces nog steeds door. Ik heb bij het orgasme de spanningen gevoeld die in mijn onderlichaam zaten. Dat voelde soms als steken in mijn onderlichaam. Daar werd ook van gezegd dat de (helende- en dus ook de levens) energie dan niet doorstroomde maar dat die vast zat. Ik ben ook angsten tegen gekomen die aan de basis van het bestaan liggen. Ik mocht tevens ook getuige zijn van hoe de spanningen in het lichaam van een vrouw de seksuele beleving beperkt waardoor het niet vrijelijk geleefd wordt. Ik heb van dichtbij gezien hoe een gespannen onderlichaam van een vrouw haar seksuele beleving in de weg kan staan. Het kan overgevoelig zijn. Wanneer een man op een subtiele wijze het onderlichaam van een vrouw aanraakt kan het voor de vrouw soms al teveel zijn. Zeker wanneer de vrouw toch al erg gevoelig is van zichzelf. Mannen en vrouwen zouden in die zin ook respectvol met elkaars lichaam, en ook geslachtsdelen, om horen te gaan. De hoge gevoeligheidsgraad kan bij een vrouw (en even goed bij een man) in het hele bekkengebied, geslachtsdelen en het bovenste deel van de bovenbenen een reactie oproepen dat het te gevoelig is om subtiel aan te raken.

Willen we onze seksuele beleving dus verdiepen dan is het zaak onze emoties te doorleven. Vaak is er een angst of weerstand om die emoties aan tegaan. Die emoties kunnen van kleine dingen tot diepgewortelde angsten en trauma’s gaan. In tegenstelling tot hoe de medische wereld met dit soort zaken om gaat werkt het veel beter om stapje voor stapje die emoties en angsten te doorleven. Dat werkt, zoals ze het in de spirituele beleving vaak noemen, als een ui die afgepeld wordt, laagje voor laagje, tot we bij de kern uitkomen. Zo gaat het op een manier die aan te gaan is. Zijn we eenmaal bij de kern, of de basis, dan komen we daar de basisangsten tegen. Als we die aangaan komen die ook vrij in de vorm van emoties. Naar mijn eigen ervaring kan ik zeggen dat de weerstand en het verzet groter is dan de eigenlijke emotionele lading. Vrouwen die verkracht zijn kunnen hun pijn emotioneel doorleven, net als iedereen. Verkrachting is natuurlijk uit den boze maar een vrouw bij wie dit gebeurt heeft al een emotionele lading waarin ze al gekwetst is. Als een vrouw in haar kracht staat zou ze niet toelaten dat ze verkracht wordt. Bij een verkrachting gaat het altijd om macht en onmacht. De onmacht is dan wat de vrouw ervaart, het niet bestand zijn om haar belager van zich af te houden. De enige echte manier om de gekwetstheid en de pijn te verzachten is door haar emoties te doorleven. Ook bij haar worden die in haar onderlichaam vast gezet door ze te onderdrukken. Uit eigen ervaring kan ik mee delen dat doorleven bevrijdend werkt. Ook ik kom mijn diepgewortelde angsten tegen. Het onderdrukken (beschermingsmechanisme dat bestaat uit gedachten) kan me veel zieker laten voelen dan het doorleven van de emoties en angsten.

We kunnen als man en vrouw (samen) onze seksuele beleving verdiepen. Het is dan mede belangrijk om kwetsbaar te zijn tegenover elkaar en ook de emoties aan elkaar te laten zien. Ook een flinke ruzie hoort daar bij. Als we maar duidelijk krijgen dat het allemaal over ons Zelf gaat en wat zich daarin afspeelt. Vrouwen ervaren, zoals ik het gezien heb, veel eerder een ruzie dan mannen. Niet vreemd als we intussen weten dat zij veel gevoeliger zijn, en daarmee ook veel emotioneler reageren, dan mannen. Ik blijf erbij dat man en vrouw seks kunnen beleven in en verbinding met elkaar. Verbinding ervaren we energetisch. Om onze energie weer te laten stromen is het dan zaak onze emoties te doorleven zodat onze energie stapje voor stapje weer in beweging komt. Alleen in een stroom kunnen we die verbinding ervaren. Energie is beweging e als energie beweegt stroomt het. Staat het stil dan is er sprake van emotie die niet doorleefd wordt. Om het weer in beweging te brengen doorleven we de emotie weer.