Geslachtsdelen

Geslachtsdelen

Raar onderwerp om over te schrijven? Helemaal niet, het is een belangrijk onderdeel van mensen. Hoe ermee wordt om gegaan en hoe er over gedacht wordt zegt veel over mensen. Voor de meeste mensen zijn de geslachtsdelen voornamelijk om mee te ‘pissen en neuken’. Grof gezegd misschien maar zo ziet het er wel uit omdat er weinig bewustzijn over is. Natuurlijk hebben we onze geslachtsdelen om urine mee te lozen en om van de seks te genieten. Maar ik vraag me af in hoeverre mensen nou echt goede seks ervaren. Ik snap ook wel dat het heel persoonlijk is hoe het ervaren wordt maar van mij uit gezien gaat het niet over seks maar over emotionele frustratie. Mensen werken zich een slag in de rondte, zijn altijd druk, zijn zich niet bewust van zichzelf enz. Spanningen nemen toe, emoties worden niet geuit en zo wordt seks alleen maar gebruikt om te ontspannen terwijl het zoveel meer kan zijn als je in een ontspannen staat leeft. Seks (en seksualiteit) is er om samen te groeien.

Veelal wordt er disrespectvol en angstig met geslachtsorganen omgegaan. Het woord geeft op zich al iets aan. Het zijn de organen die aangeven van welk geslacht we zijn. Hoe we daar mee omgaan zegt daarmee ook hoe we met het andere en ons eigen geslacht omgaan. Vaak wordt er disrespectvol mee omgegaan en dat zegt tevens dat mensen dan ook disrespectvol met hun eigen geslachtsorganen omgaan. Geslachtsorganen zijn er niet om mee te ‘pissen en te neuken’. Ze zijn er in de eerste plaats om ons als man en/of vrouw te laten voelen. Als we contact hebben met onze eigen geslachtsorganen dan kunnen we zo de manlijke en/of vrouwelijke kracht voelen. Dat is dan niet de fysieke kracht maar de energetische kracht. Als we dan van daaruit seks hebben (en je hebt allebei contact met je geslachtsorganen) hebben we seks vanuit onze kracht in plaats van vanuit emotionele gefrustreerdheid. Dan is het geen ‘neuken’ meer maar ‘vrijen’.

Als we respectvol omgaan met de geslachtsdelen van de andere sekse gaan we ook respectvol om met de persoon zelf. Als vrouwen de manlijke kracht (energie) van de penis kunnen zien en de mannen de vrouwelijke kracht (energie, zachtheid) van de vagina dan gaan ze respectvol om met het andere geslacht immers de geslachtsorganen zijn die organen die ons vertellen van welk geslacht iemand is. Wanneer we op een moeilijk of pijnlijk moment contact maken met onze geslachtsorganen dan is te voelen dat je weer in je eigen manlijke of vrouwelijke kracht (energie) komt. Een penis is zo dus veel meer dan een ‘genotsknots’ en een vagina veel meer dan een ‘genotsgrot’. Op geslachtsorganen zit veel emoties die door de jaren opgebouwd worden. Pas als die worden los gelaten is pas werkelijk van seks te spreken. Tot die tijd is het emotionele frustratie. En dat is geen oordeel, het gaat om een groeiproces en bewustwording.

Controle is ook een uiting van gefrustreerde emotionele seks. Het speelt zich in de mens zelf af. Als we in onze kracht zitten, zitten we in ons onderlichaam, het ZELF. Als we van daaruit leven, leven we veel gemakkelijker in wat zich aan dient. Wanneer we de boel onder controle houden leven we vanuit ons hoofd en komen we niet verder dan de zonnevlecht. Een gespannen zonnevlecht kan een teken zijn dat ons hoofd de controle houdt. Om dat nog te kunnen voelen richten we ons vaak op de seks en het seksuele. Dit omdat we contact willen ervaren met ons onderlichaam. Ook dat doen we vanuit controle. Dat is een reden waarom veel mannen zo op seks gericht zijn, omdat hun hoofd alles onder controle houdt en dat is de eigenlijke macht waar de buitenwereld mee te maken krijgt. Macht is dus een uiting van het hoofd op ons ZELF of ZIJN en dat projecteren we op de buitenwereld. De machtspelletjes die we onderling ervaren komt daarmee dus voort uit de innerlijke machtstrijd van het hoofd tegen ons ZELF. Het hele seksuele en het meeste gevoel van mannen zit letterlijk tussen hun benen terwijl bij de vrouw het hele lichaam daar belangrijk in is. En dat is gewoon een verschil tussen man en vrouw. Vrouwen hebben wat dat betreft vaak gelijk als ze zeggen: je loopt je penis achterna. Daar kan een man alleen niets aan veranderen want zo zit het nou eenmaal bij hem. Alleen is het jammer dat vrouwen daar soms zo’n oordeel op hebben. Er zijn nu eenmaal verschillen tussen man en vrouw en er is niemand die daar iets aan kan veranderen. Zowel mannen als vrouwen zitten in deze tijd vaak in hun hoofd en beiden kunnen ze leren om seks te beleven vanuit hun gevoel. Controle los laten is dan het belangrijkste maar dat is wel een heel proces van bewustwording.

Mijn mening over verkrachting. Wanneer een man een vrouw verkracht gaat hij disrespectvol met de vrouw om maar ook met zichzelf. Het is allemaal emotionele frustratie over hoe hij een vrouw respectvol kan behandelen. Hij gaat echter ook disrespectvol met zichzelf om. De man kan geen contact maken met een vrouw omdat hij geen contact met zichzelf (en zijn geslachtsorganen) heeft. Uit pure (emotionele) frustratie kan hij dan alleen maar een vrouw verkrachten. Hij heeft niet geleerd hoe hij respectvol contact kan maken, zowel met mannen als vrouwen. In een verkrachting worden de emoties van zowel de man als vrouw geraakt. De man als machthebber en de vrouw al de onmachtige. Beide zijn ze emotioneel beschadigd en dat wordt duidelijk in een verkrachting. Die beschadiging is emotioneel en zit er al wie weet hoe lang. Een verkrachting is natuurlijk totaal ongewenst maar het geeft ook de macht en onmacht aan van beide personen. Naar mijn mening is het allemaal niet zo heel moeilijk om er iets aan te doen. Ik ben van mening dat als (in geval van verkrachting) de man contact heeft met zijn geslachtsorganen, hij zijn eigen kracht kan voelen en het dan niet nodig is om zijn macht te laten gelden om te ervaren en te laten zien dat hij een man is. Kracht komt uit het onderlichaam en de macht zit iets boven de navel (zonnevlecht). Het enige wat de man dan hoeft te leren is zijn eigen kracht te voelen door contact te maken met zijn geslachtsdelen. De vrouw is degene die de onmacht ervaart (ook zonnevlecht). Wat zij alleen maar hoeft te doen is contact maken met haar vrouwelijke kracht door contact te maken met haar geslachtsorganen. Als ze die kracht voelt en uitstraalt zal ze ook niet aantrekken dat ze verkracht wordt want verkrachters (machthebbers) zoeken een vrouw uit die onmachtig is wat weer betekent dat ze geen contact heeft met haar geslachtsorganen. Als deze man en vrouw elkaar tegen zouden komen op straat zouden ze vanuit hun eigen kracht hooguit elkaar even aankijken en gewoon doorlopen. Dus het gaat om één simpele stap: de (on)macht los laten en de kracht voelen. Meer is het niet. En daar kan men in de maatschappij enorme drama’s van maken terwijl het zo simpel is. Gevangenisstraffen, boetes, gedwongen opname, enz. Maar het valt me al vaker op dat mensen heel erg goed zijn in het moelijk maken van simpele dingen.