Inleiding

Een steeds meer besproken onderwerp in deze tijd is het begrip HSP, Hoog Sensitieve Personen. Ik beschouw mijzelf als een nieuwetijdsmens, niet zozeer als hsp maar toch herken ik wel een aantal dingen uit de lijst van vragen.
Het belangrijkste hierover is dat we daarmee niet een nieuw fenomeen in een hokje gaan plaatsen. Waar ik mee wil beginnen is te zeggen: Je BENT geen Hoog Sensitieve Persoon.
Hoge sensitiviteit is een eigenschap en het is geen ziekte of iets vreemds. Het is net als bij nieuwetijds kinderen, zij hebben die naam gekregen vanwege bepaalde eigenschappen en niet omdat ze anders ZIJN dan de rest van de mensheid. Hoog Sensitieve Personen zijn mensen die die eigenschap hebben omdat ze in dit leven een ander doel hebben dan andere mensen. In essentie zijn we allemaal hetzelfde, we hebben alleen verschillende doelen in het leven. Hoog Sensitieve Personen moeten zich dat doel gaan herinneren. Die hoog sensitieve eigenschap hebben ze om daar iets mee te doen en niet om daarmee het slachtoffer te zijn van iets waar de maatschappij niet mee om kan gaan. Het laatste wat ze moeten doen is zich bang en onzeker laten maken door diezelfde maatschappij. Hoog sensitiviteit is een krachtige eigenschap waar je heel veel mee kunt doen. Elders in dit onderwerp kom ik daar op terug.

Wat door mij geschreven is zal een andere kijk zijn op hoog sensitiviteit. Er is al het één en ander geschreven op diverse sites over de gevoeligheid van zintuigen en het daarmee verbonden zijn aan de hoge sensitiviteit. Dat is direct te koppelen aan de info op deze site. Ik ga hier vooral in op een stuk dat gaat over niet geleerd hebben om uiting te geven aan gevoel en emoties. Dit is direct te koppelen aan gevoelige zintuigen. Wanneer de zintuigen signalen oppikken komen er signalen binnen, helemaal hard komt het aan wanneer die zintuigen overgevoelig zijn. Hier wordt dus meer een bijkomend verschijnsel beschreven. Het is eigenlijk meer de tegengestelde kant van hoog sensitiviteit, de andere kant van de munt. Maar het geldt ook voor de rest van de Hoog Sensitieve Personen, misschien alleen op een iets andere manier.