ShieldNTK5

Shield Newsletter augustus 2002

Nieuwe schoolsystemen voor nieuwe kinderen

Een bijdrage van Sananda voor de Nieuwe Tijdskinderen via Elisabeth Kolpa

HOE KUNNEN WE ONS SCHOOLSYSTEEM ZO HERVORMEN DAT KINDEREN WEER PLEZIER KRIJGEN IN LEREN EN BLIJ NAAR SCHOOL GAAN!

Schoolsystemen zijn uit zichzelf log en traag veranderbaar. Bij een wezenlijk ingrijpende hervorming kan er beter uitgegaan worden van nieuw op te richten scholen dan bestaande scholen om te buigen tot een flexibele organisatie. Wat scholen kunnen zijn wanneer ze Liefde in actie zijn, zal alle registers doen openen van de intelligentie die in kinderen huist: zij zullen hun natuurlijke leergierigheid weer openen, hun innerlijk weten wakker roepen en spontaan aan de gang gaan met hun natuurlijke talenten. Zij zullen hun innerlijke kanalen openzetten om boodschappen langs paranormale ( lees: steeds normaler wordende) weg te ontvangen. Het leraarschap zal omgebogen worden tot begeleider zijn en slechts een bescheiden rol spelen in de toekomst. De doelen die kinderen zichzelf stellen staan centraal in deze nieuwe ‘school’. Het zal een plaats van samenkomst zijn van bruisende energieën van zielen die elkaar opzoeken, om elkaar en zichzelf te herinneren aan Wie ze zijn en wat ze hier op aarde komen doen. Ze zullen zelf hun gereedschappen kiezen om mee aan het werk te gaan en dat betekent voor deze ‘werkplaatsen’ dat er veel uitnodigend materiaal zal dienen te zijn dat kinderen zelf kunnen gebruiken. Van chaos zal geen sprake zijn daar deze creatieve energieën zich zullen richten op constructieve doelen: het creëren van nieuwe projecten waaraan kinderen hun vaardigheden kunnen ontwikkelen of herinneren, en zichzelf en anderen kunnen herinneren aan de grootsheid van hun zielen. Ze zullen zichzelf en anderen kunnen zien in hun ware Licht indien zij zichzelf bevrijden van concepten als “dom”, “kan niet”, “mag niet”, “hoe kan ik nu ooit , als”. Ze zullen zichzelf ervaren als creatieve wezens die hun eigen leven vormgeven. Dit proces zal reeds ingezet kunnen worden vanaf de kleuterperiode. Natuurlijk zal daar meer begeleiding vereist zijn dan in latere periodes, doch nu onderschatten volwassenen de wijsheid die in ieder kind, hoe klein ook, huist. Door teveel structuur te bieden en teveel het kind te benaderen als onwetend zal het kind een natuurlijke respons hebben zich aan te passen. Eenmaal meer vrijheid en meer nadruk op wat een kind reeds kan en dit kind zal met meer zelfvertrouwen andere taken gaan aanpakken. De scholing van leerkrachten zal er in de toekomst uitsluitend uit bestaan om zichzelf en kinderen te zien in de grootst mogelijke versie van wat zij mogelijk houden te Zijn. Ze zullen zich dienen te beperken in het geven van adviezen en uitsluitend op afroep beschikbaar zijn. Zoals gezegd zal elk kind zijn/haar eigen doelen en leerplan opstellen. Natuurlijk roept dit vragen op omtrent te stellen eisen aan het einde van een “school”periode. Dit zal een flexibel pakket kunnen worden waar alle ruimte is voor het eigene van ieder kind, want dat is waar elk kind in een dergelijke werkplaats toe uitgenodigd wordt: zichzelf te scheppen en herscheppen in de mooiste versie van het meest schitterende visioen dat het ooit gehad heeft over zichzelf. Belemmeringen van welke aard dan ook zullen tot het verleden behoren daar alle belemmeringen op leergebied zelf gekozen zijn en daarmee zelf te herscheppen. Het geloof in hun eigen scheppende kracht zal zo groot zijn dat zij daarmee een vertrouwen ontwikkelen in zichzelf dat verre uitstijgt boven wat zij kunnen ontwikkelen in welk bestaand schoolsysteem dan ook. We zullen verbaasd staan wat kinderen kunnen leren wanneer hen eerst geleerd wordt Wie ze zijn. De glorie van God zal voelbaar worden, de kracht en de liefde, de vrede en vreugde zullen het leerproces gaan leiden wanneer we als maatschappij in staat zijn zulke leer- en werkplaatsen te creëren. Hiervoor is spiritueel leiderschap nodig, mensen die de grootsheid in Zichzelf herinneren en dat kunnen overdragen. In de nabije toekomst( dit is een periode van 25-30 jaar) zullen er zoveel zielen geïncarneerd zijn die zich hun oorsprong herinneren dat er nu reeds op ingespeeld dient te worden op deze aantallen. Ze zullen meer dan 40% van de leerlingenpopulatie gaan uitmaken en een grondige wijziging van het huidige schoolsysteem nodig maken willen deze kinderen niet geweldig in opstand komen tegen wat zij ervaren als onderdrukking van hun potentieel. Geen enkele school is op dit moment nog in staat een overstap te maken naar een dergelijke leer- en werk- plaats. Er zullen voorlopers dienen te komen die bewust willen experimenteren met wat het is om onvoorwaardelijk te geloven in het onuitputtelijke potentieel dat deze kinderen in zich dragen. Hiertoe dienen begeleiders eerst het geweldige potentieel in zichzelf te herkennen. Hun eigen grootsheid te zien en te leven door hun eigen creatievermogens aan te boren. Ook zullen deze pioniers zich door niets anders kunnen laten leiden dan door de kracht van de Liefde. Elk ego zal terzijde geschoven die- nen te worden nu we in deze dimensie van Liefde en Licht binnengaan. De enige vraag die gesteld kan worden in een begeleidingssituatie is: wat zou Liefde nu doen voor dit kind.

IN WELKE VORM ZOU EEN STRUCTUUR GEGOTEN MOETEN WORDEN VOOR HET TYPE ONDERWIJS EN KINDEREN ZOALS DAT EERDER BESCHREVEN IS.

Deze vraag raakt aan een belangrijk issue: we kunnen ons op dit moment geen school zonder structuur voorstellen die niet door volwassenen is aangebracht. Wat te denken van een zelf te bedenken aantal regels door kinderen en volwassenen waar de kinderen met name elkaar zullen herinneren aan de regels? Natuurlijk zullen er zich situaties voordoen waarin kinderen zich laten meeslepen door hun emoties en alle regels vergeten. Dan zijn er volwassenen om regulerend op te treden en deze ruzies te helpen ontwarren. Opbouw van een dag d.m.v. een dagindeling is een aan te raden structuur die voor een tijd opgesteld kan worden om te bekijken of dat werkt.

In deze school wordt alles getest op of ‘het werkt’ en zo niet dan kunnen structuren en dagindelingen beter overboord en is het weer open aan de leerlingen en betrokkenen een betere structuur voor te stellen. Een ieder zal zich hier goed bij moeten voelen willen kinderen gemotiveerd blijven om zich te ontplooien op een manier waar de structuur hen dient i.p.v. beperkt. Structuur aanbrengen is vaak geschiedt om wanorde in te dammen en is daarmee een exponent van de angst geworden. Dat er een (flexibele) vorm zal moeten bestaan waarin kinderen kunnen leren en vreedzaam samen leven zal voor een ieder duidelijk zijn. Criterium zal blijven: ten dienste van wat staat deze vorm of structuur, in dienst van de liefde of de angst?

Elisabeth Kolpa Jarenlang heb ik binnen een lerarenopleiding en een schooladviesdienst mensen begeleid, gecoacht, en trainingen gegeven. Sinds 1998 werk ik als zelfstandig coach en trainer. Ik ben bevoegd supervisor en heb tal van trainingen gevolgd o.a. in voice dialogue, psycho-synthese en zijnsoriëntatie. Maar het meest heb ik wellicht geleerd door moeder te zijn van een dochter die mij uitgedaagd heeft om haar vanuit liefde te benaderen. Steeds meer ben ik de creator van mijn eigen leven aan het worden waarbij ik ervoor kies om vanuit mijn essentie te leven en een bijdrage te leveren om anderen weer in contact te brengen met deze bron. De kwaliteiten van deze bron zijn o.a. vrede, lief- devolle acceptatie en een vreugdevolle lichtheid. De laatste tijd komen er via mij geïnspireerde boodschappen door van mijn geestelijke begeleider. Deze inspiratie kan helpen om helderheid te verkrijgen op alle terreinen.