Geld

Geld

Wat is geld nou eigenlijk? Als er reëel naar gekeken wordt is het alleen maar een stukje papier met een afbeelding en een getal erop. In feite is het helemaal niets waard. De waarde die eraan gegeven wordt is alleen maar een gedachte. In feite is het dus een illusie waar de mens mee leeft. Net als het hele maatschapelijke idee. En dat is het alleen maar: een idee. Maar zo’n idee heeft niets meer te maken met realiteit. Wanneer alles om geld draait, zoals het er aan toe gaat, leeft de mens in een illusie. Wanneer het tot dienstbaarheid komt komt de mens tot zichzelf en is het geld een hulpmiddel. Dienstbaarheid komt uit ons Zelf, niet uit ons hoofd. In ons hoofd zit het hele beleid van politiek en maatschappij. Alles is aan regels gebonden in beleid een maatschappij.

Wat is het doel van geld in een beleid? Het antwoord kan in één woord gegeven worden: uitgeven. Kijk naar de wereld om ons heen en probeer dan te zien hoe we bezig zijn. Mensen werken zich een breuk om geld te verdienen dat in feite niets waard is en aan de andere kant wordt er gemanipuleerd om het weer uit te geven door de eindeloze reclames waar we mee gebombardeerd worden. Dat wordt economie genoemd. En meer dan dat is de economie niet: binnen halen en uitgeven. Doordat het allemaal alleen maar uit ons hoofd komt zien we niet hoe opgeblazen dat wordt. En dat is iets wat een hoofd doet dat alles onder controle wil houden, het moeilijk maken van simpele dingen. Zo gaat het leven letterlijk aan ons voorbij. We zijn slaven van een maatschappelijk systeem geworden dat in ons hoofd plaats vindt. Ons Zelf is ondergeschikt geworden aan ons hoofd. En in ons Zelf vinden we nou juist het leven.

“Geld is macht” wordt er vaak gezegd. Dat is het ook maar macht werkt vernietigend. Macht vernietigd het menselijke in de mens, het leven in de mens. Macht is iets dat in ons hoofd plaats vindt. Hoe ‘toevallig’ dat daar ook het idee van de waarde van geld vandaan komt. Geld vernietigd dus ook het menselijke in de mens als het om macht gaat. Het is dan ook niet vreemd dat er mensen zijn die zoveel geld hebben dat ze het in hun leven nooit kunnen uitgeven terwijl ze zich helemaal niet gelukkig voelen. Ze leven dan niet. Wanneer we werkelijk tot ons Zelf komen is het geld niet meer het belangrijkste. Als we tot dienstbaarheid zouden komen zouden we het hele systeem van geld niet meer nodig hebben. We zijn er dan niet meer afhankelijk van. We zouden dan zelfs het hele systeem van geld af kunnen schaffen. Het gaat dan om het menselijke en het diepere in ons, ons Zelf. Daar is het systeem van geld helemaal niet belangrijk, dat is het alleen maar in ons hoofd.

Dat geld geen waarde heeft kan in een voorbeeld duidelijk gemaakt worden. Mensen willen alles voor niets hebben als het om tweedehands dingen gaat. Als we iets te koop aanbieden proberen mensen altijd om er minder voor te betalen. Hieruit blijkt de hebzucht. Er wordt geen waarde gegeven aan het voorwerp zelf, er wordt waarde gegeven of het nieuw is of tweedehands. Ook dat is alleen maar weer een gedachte. Duidelijk wordt dan dat er geen gevoelswaarde is voor een voorwerp, het gaat er alleen maar om om het te hebben. Als iets gratis wordt aangeboden staan mensen in de rij om het te pakken te krijgen maar als er iets voor betaald moet worden is er geen mens meer te zien. Mensen die weinig of niets hebben geven meer gevoelswaarde aan dingen dan mensen met veel geld. Als iets gratis weg wordt gegeven zal dat ook blijken. Als speelgoed gratis wordt weggegeven aan iemand die zijn kind zelf geen speelgoed kan geven zou dat veel meer vreugde geven dan wanneer het gratis aan iemand met veel geld gegeven wordt. Persoonlijk zou ik dan ook nooit iets gratis weggeven aan mensen die geld hebben. Die kennen de waarde niet van wat het kan betekenen. Het geeft veel meer gevoelswaarde om het te geven aan iemand die weinig geld heeft en er blij mee is.

Geld leidt tot verdeeldheid, hebzucht, criminaliteit, jaloezie, moord, terrorisme enz. We zouden veel beter af zijn zonder het systeem van geld. Geld is er tevens de oorzaak van dat er een enorme overproduktie is van allerlei artikelen. Allerlei bedrijven blijven veel meer produceren dan wat werkelijk nodig is. Waarom moet een mens steeds het nieuwste van het nieuwste hebben van alles? Daardoor onstaat er en steeds grotere hoeveelheid tweedehands materiaal over. Dat geldt werkelijk voor alles. Op die manier is geld er ook de oorzaak van dat de planeet uitgeput wordt en het een grote vuilnisbelt aan het worden is. Misschien is de credietcrisis dan juist wel nodig om ons te doen inzien waar we mee bezig zijn, dat we in een enorme illusie leven en de diepere zin van het leven niet leren kennen.